Automaatiosuunnittelu ja mekaniikkasuunnittelu asiantuntija Seinäjoella

Caplan Oy on automaation ja mekaniikan asiantuntija Seinäjoelta. Tarjoamme käyttöönne laajan osaamisemme, kuten automaatiosuunnittelu, mekaniikkasuunnittelu ja niitä tukevat palvelut. Luomme toimintamallillamme lisäarvoa tuotteisiinne ja mahdollistamme liiketoimintanne kustannustehokkaan kasvun.

Työpaikka automaatiosuunnittelijalle

Caplan Oy tarjoaa asiakasyrityksilleen teollisuudessa teknologiaratkaisuja, jotka sisältävät automaatio- ja mekaniikkasuunnittelua laajasisältöisinä palveluina. Kehitymme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen osaamisellamme ja asiakaslähtöisellä toimintatavallamme. Palvelukykymme takaamiseksi ja kasvumme tueksi meillä on työpaikka sinulle.

Automaatiosuunnittelija

Jo muutaman vuoden työkokemusta keränneenä automaatioinsinöörinä Beckhoff -logiikkajärjestelmien ohjelmointi ja käyttöönotto sekä käyttöliittymien ohjelmointi sujuvat sinulta luontevasti. Servotekniikka ja liikkeenohjaus sekä monipuolinen mekatronisten toimilaitteiden tuntemus ovat osa jokapäiväistä työtäsi. Tarvittaessa matkustat pääosin kotimaassa, mutta kommunikoit myös englanniksi.

 

Työskentelemme reippaalla asenteella haastavassa ja monipuolisessa projektiympäristössä. Yrityksenä annamme tarvittavan tuen itseohjautuvasti työskenteleville tiimimme jäsenille. Monipuolisten tehtävien ja koulutuksen avulla mahdollistamme kehittymisen ja menestymisen ammatissasi.
Hakuaika: Jätäthän hakemuksesi viimeistään 30. marraskuuta 2020. Paikka täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä.

 

Lähetä ansioluettelo ja vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksella osoitteeseen caplan@caplan.fi. Ilmoitathan myös, kauanko hakemuksesi on voimassa. Lisätietoja tehtävästä antaa Mika Pekkanen, suunnittelupäällikkö, automaatio: 050 470 0801.

Caset

Asiakkaidemme

menestystarinoita

Palvelut

Automaation ja mekaniikan

huippuosaamista

suunnitteluun

Palvelumme teollisuudelle

Tarjoamme teollisuudelle palveluja, joiden tavoitteena on parantaa asiakkaidemme tuotteita paremman asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi sekä toiminnan kannattavuuden kohottamiseksi. Olemme enemmän kuin insinööritoimisto.

Suunnittelu-

palvelut

Tarjoamme käyttöönne laajan suunnitteluosaamisen sekä pitkän ja laajan kokemuksen teollisuuden ratkaisuista. Pystymme tukemaan liiketoimintaanne sekä automaation että mekaanisten ratkaisuiden suunnittelussa, kuten logiikkaohjelmointi, käyttöliittymät, servomoottorien liikkeenohjaus, ohjaamosuunnittelu, materiaalien siirtotekniikka ja varastointi, ohutlevysuunnittelu, paineastiasuunnittelu ja valmistusdokumentaatio. Työskentelemme itsenäisesti tai osana tiimiänne, aina yhteistyössä kanssanne.

Tekninen

laskenta

Testaamme, tutkimme ja kehitämme tuotettanne lujuuslaskennan ja virtuaalisten
analyysityökalujemme avulla. Virtuaalianalyysit ovat edullinen tapa tuotteidenne testaukseen ja optimointiin, sekä turvallisuuden ja kestävyyden varmistamiseen. Tuotettava dokumentaatio on myös käytettävissä markkinoinnissa, tuotteiden tarkastuksissa ja sisäisessä oppimisessanne.

Projektin

hoito

Läpiviemme projektinne kokonaisuudessaan tai sovituin osin. Toimimme omalla osaamisalueellamme koneenrakennuksen ja prosessitekniikan automaatiossa ja mekakaniikassa, sekä suunnitteluun liittyvissä toimiston toiminnoissa. Tyypillisimmillään olemme yrityksenne lisäresurssi, toimimme ydinosaamisenne tukena tai tuomme uutta osaamista organisaatioonne. Hallitsemme projektien vaiheet alusta loppuun, ajatuksesta hintalappuun.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Mekaniikkasuunnittelu –
Mitä se on?

Mekaniikkasuunnittelu on Encyclopedia Britannican mukaan suunnittelun (= ”engineering”) osa-alue joka kattaa koneiden ja laitteiden suunnittelun, valmistuksen, asennuksen ja käytön sekä valmistusprosessin. Mekaniikkasuunnittelu käsittelee sen mukaan erityisesti voimia ja liikkeitä. Määritelmä on saanut alkunsa 1800 -luvun teollisessa vallankumouksessa kun höyryn valjastaminen koneiden käyttövoimaksi tuotti lukuisia uusia sovelluksia ja johti ”Institution of Mechanical Engineers” yhdistyksen perustamiseen 1847 Birminghamissa Englannissa uuden insinööritieteenalan erottamiseksi rakennusinsinööreistä.

 

Meidän tulkintamme mekaniikkasuunnittelusta sopii tämän määritelmän sisälle. Mielestämme sitä voisi kuitenkin vielä täydentää nykyisten suunnittelutehtävien vaatimilla standardien soveltamisella ja työssä käytettävien ohjelmistojen ja menetelmien tuntemuksella. Tämän määritelmän sisältä voidaan erottaa pienempiä osakokonaisuuksia kuten paineastialaskenta ja materiaalin siirtotekniikka joita käsittelemme selvyyden vuoksi erillisinä alueina, kuten nykyään on tapana.