Digital Twin – Digitaalinen kaksonen

Digital Twin -teknologia on olennainen osa kaikkea suunnitteluamme. Digitaalisen kaksoiskappaleen avulla voimme testata tuotetta tai vaikka koko tuotantolinjaa virtuaalisesti. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti myös käyttöönottovaiheessa. Näin nopeutetaan päätöksentekoa, parannetaan laatua ja säästetään aikaa, rahaa sekä luontoa.

Testaa toimivuutta digitaalisessa ympäristössä

Digital Twin on digitaalinen kopio esimerkiksi laitteesta, järjestelmästä tai tuotantolinjasta. Digital Twin on siis nimensä mukaisesti laitteen digitaalinen kaksonen eli suunnitteluohjelmistolla tehty 3D-malli, joka automaatio-ohjelmiston avulla herätetään henkiin tietokoneen ruudulla.

Digital Twinin ansiosta on mahdollisuus saada aikaan merkittävää säästöä paitsi eurojen, myös ympäristön näkökulmasta. Työkaluun satsaamalla voidaan todeta konseptin toimivuus etukäteen ja näin leikata kustannuksia projektin loppupäässä riskejä karsien ja laatua parantaen.

Digital Twin

Tehokkaampaa tiedonhallintaa

IoT-palvelumme auttavat sinua ennakoimaan, automatisoimaan ja ymmärtämään paremmin omaa liiketoimintaasi. Tiedonkeruun avulla liiketoimintaan saadaan sujuvuutta, ja samalla säästetään merkittävästi resursseja. Tieto kulkee reaaliajassa nopeasti ja vaivattomasti. Samalla tieto tallentuu pilvipalveluihin turvaan ja on kaikkien käytettävissä. Kun halutut tiedot analysoidaan ja raportoidaan oikeassa muodossa, myös päätöksenteko helpottuu ja päätökset pohjautuvat faktatietoon.

Tiedonhallintaan ja -tallentamiseen tarkoitetut palvelumme ovat asiakkaidemme käytössä, ja ne täydentävät olennaiselta osaltaan muun muassa automaatiojärjestelmän täysimittaista hyödyntämistä.

Digitaaliset palvelut

Suunnittelumme lähtökohtana on aina asiakas. Siksi koko suunnitteluprosessimme läpi kulkee digitaalinen kopio koneestasi, laitteestasi tai vaikkapa koko tuotantolinjastasi. Testaamme, optimoimme ja kehitämme kokonaisuutena – asiantuntijoidemme huippuosaaminen mekaniikasta ja automaatiosta on käytössäsi.

Asiantuntijamme auttavat sinua hyödyntämään digitaalisia palveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla omassa liiketoiminnassasi. Yhdessä muiden palveluidemme kanssa voimme toteuttaa kokonaisuuksia, jotka edustavat viimeisintä tekniikkaa ja huippusuunnittelua.

digital-twin-virtuaalinen-testaus

Virtuaalinen testaus

Virtuaalisessa testauksessa testattavan kohteen 3D-mallia ohjataan automaatiojärjestelmällä. Käytettävä 3D-malli saadaan nykyään useimmiten laitteen suunnittelun tuotteena, ja automaatiojärjestelmänä toimii todellista laitetta, linjastoa tai tehdasta varten suunniteltu ja ohjelmoitu järjestelmä. Digitaalinen kaksonen tai Digital Twin toimii kohteen toiminnan testauksessa ja käyttöönotossa. Digital Twinin avulla voidaan varmistaa sekä mekaanisen-, että automaatiojärjestelmän toiminta.

Virtuaalisessa testauksessa laitteiston tiettyjä osia voidaan palauttaa suunnittelun aikana takaisin suunnitteluun ja poistaa toimintahäiriöt tai pullonkaulat ennen laitteen valmistusta. Hyödyntämällä digitaalista kaksosta, säästetään sekä aikaa, kustannuksia että ympäristöä.

Digital Twin -teknologian avulla tehtävän testauksen etuna ovat muun muassa:

 • laite on testattu jo suunnittelun yhteydessä
 • tarvittaessa voidaan suorittaa laitteiston optimointi
 • valmistettava laite rakennetaan kerralla toimintavalmiiksi
 • ylimääräiset ostot valmistettavista osista ja ostettavista komponenteista poistuvat
 • valmistukseen käytetty aika on lyhyempi.
digital-twin-virtuaalinen-käyttöönotto

Virtuaalinen käyttöönotto (Virtual Commissioning)

Digital Twin -teknologian avulla toteutettava virtuaalinen käyttöönotto keskittyy tuotannon käynnistämiseen. Rajapinnat muihin laitteisiin tai järjestelmiin rakennetaan valmiiksi ennen asennusta. Perinteisesti käyttöönotto on yksi projektin viimeisistä vaiheista, mutta virtuaalisesti tehtävä käyttöönotto voidaan suorittaa jo suunnittelun tai valmistuksen aikana. Sen avulla on mahdollista korvata paikan päällä tehtävä käyttöönotto suurelta osin tai jopa kokonaan.

Virtuaalisen käyttöönoton etuja ovat:

 • käyttöönotto voidaan suorittaa aikaisemmassa projektin vaiheessa
 • projektin kokonaisaika lyhenee
 • kalliit käyttöönottopäivät ympäri maailmaa vähenevät tai niiden tarve poistuu kokonaan
 • työn kuormittavuus vähenee käyttöönottoon osallistuvan henkilöstön osalta
 • mahdolliset mekaaniset tai ohjelmalliset virheet löytyvät ennen koneen toimitusta
 • toimii apuna etäkäyttöönotoissa
 • liiketoiminnan riskit globaaleissa tilanteissa pienenevät matkustustarpeen vähentyessä
 • asiakaskokemus paranee, kun tuotteet ovat valmiiksi testattuja.

Digital Twin on monipuolinen työkalu

Digital Twinin suunnittelu vaatii rutkasti osaamista, ja sen ansiosta Caplanilla on mahdollisuus saada aikaan merkittävää säästöä paitsi eurojen, myös ympäristön näkökulmasta. Työkaluun satsaamalla voidaan todeta konseptin toimivuus etukäteen ja näin leikata kustannuksia projektin loppupäässä riskejä karsien ja laatua parantaen.

Digital Twin -mallinnukseen tehdään siis vain toimivuuden selvittämisen kannalta tarpeellinen, ei mitään turhaa. Digital Twin on hyvin käytännönläheinen työkalu, josta saadaan lisäksi animaatiota tai videoita esimerkiksi markkinointiin, myyntiin ja koulutukseen. Nämä antavat tuotteelle lisäarvoa, mutta eivät ole päätarkoitus.

Harri Sepponen
Markkinointipäällikkö
Caplan Oy

Nosta kilpailukykysi uudelle tasolle

Kotimainen huipputiimimme suunnittelee kanssasi huomisen teknologiaa – asiakkaan innovaatiot, tarpeet ja tavoitteet edellä.

Referenssit

Asiakkaanamme on helppo olla, sillä asiakas on meillä aina ykkönen

Suunnittelupalvelut

Suunnittelu­palvelumme varmistavat tehokkaamman startin tuotannolle. Suunnitellaan yhdessä paras teknologinen kokonaisuus yrityksellesi alasta riippumatta.