Tekninen laskenta

Teknisen laskennan palvelut, kuten lujuuslaskenta, ovat liiketoimintasi apuna monella tapaa. Testaamme, tutkimme ja kehitämme tuotettanne lujuuslaskennan ja analyysien avulla. Virtuaaliset analyysit ovat kustannustehokas tapa tuotteiden testaamiseen ja optimointiin.

Turvallista tuotantoa

Myös turvallisuuden toteutuminen voidaan todistaa laskemalla. CE-merkintä ja viranomaismääräykset vaativat jo itsessään usein lujuusanalyysin tekemisen. Testaus, laadunvarmistus ja rakenteiden optimointi suunnittelussa tuovat suoria kustannussäästöjä.

Kokonais­palvelussamme on uudenlainen näkökulma

Yhdessä muiden palveluidemme kanssa tekninen laskenta muodostaa teknologisen kokonaisuuden, joka kattaa suunnitteluprojektin jokaisen vaiheen.

Teknisen laskennan palvelut

Tekninen laskenta on osa palvelukonseptiamme, jonka voimme toimittaa teille joko itsenäisenä palveluna tai osana teknologista kokonaisuutta yhdessä muiden palveluidemme kanssa.

tekninen-laskenta-lujuuslaskenta

Lujuuslaskenta FEM / FEA

Lujuuslaskentapalvelu kattaa kaikki suunnittelumme osa-alueet. Laskemme kokemuksella rakenneosat ja rakenteet. Laskennan raportoinnin laajuus määritetään laskettavan kohteen, standardien tai omien tarpeidenne mukaan.

Lujuuslaskenta ja FEM-elementtimenetelmä soveltuvat käytettäväksi laajasti kaikkialla teollisuudessa. Palvelumme säästää kustannuksia ja pienentää liiketoiminnallisia riskejä ohjaamalla oikeita materiaalivalintoja ja optimoimalla ainevahvuuksia sekä kehittää tuotteiden rakenteita.

 • Jännitys
 • Muodonmuutokset
 • Ominaistaajuus
 • Väsyminen
 • Laitteiden osat ja mekaniikat
 • Ohutlevyrakenteet
 • Standardista poikkeavat rakenteet esimerkiksi painesäiliöissä
 • Konerungot
tekninen-laskenta-rakennelaskenta

Rakennelaskenta

Huolellinen rakenteiden suunnittelu pienentää kustannuksia sekä käytetyn materiaalin että asennuksen kannalta. Rakenteisiin liittyvät laskennat suoritamme Eurocoden ja konedirektiivin vaatimusten mukaisesti. Käyttökohteita ovat esimerkiksi laitetasot kulkuväylineen ja profiileista valmistetut rakenteet.

 • Palkit ja profiilit
 • Laitteiden asennusteräkset
 • Siilojen jalustat
 • Hoitotasot
 • Kaiteet ja portaikot
tekninen-laskenta-sähköverkkojen-teräsrakenteet

Sähköverkkojen teräsrakenteet

Suunnittelu- ja laskentapalvelumme on tarkoitettu sähköverkkojen modernisoinnin ja uudelleenrakentamisen parissa työskenteleville asiakkaillemme. Sovellamme rakenteisiin alan standardeja, kuten EN1090, RATO ja SFS-EN 50341. Laskemme pylväisiin liittyen kaiken tarvittavan: johtimien aiheuttamista kuormista aina perustuksiin kohdistuviin kuormituksiin asti.

Rakenteiden optimointi kohdekohtaisesti ja yksityiskohtainen raportointi takaavat kustannustehokkaan toteutuksen eri käyttökohteisiin.

 • Harustetut pylväät
 • Harustamattomat ristikkorakenteiset pylväät
 • Portaalit
 • Sähköasemien teräsrakenteet
 • Erikoiskohteet ja variantit
 • Raideliikenteen sähköratojen kiinteät laitteet
tekninen-laskenta-paineastialaskenta

Paineastialaskenta

Meillä on pitkä kokemus paineastioiden suunnittelusta. Suunnittelemme ja laskemme painesäiliöt aina vaadittujen raja-arvojen ja standardien mukaisesti. Otamme huomioon muun muassa seuraavat: PED 2014/68/EC, EN13445 ja ASME VIII.

Laskelmissa huomioidaan kohdekohtaisesti myös ulkoiset voimat, kuten tuuli ja maanjäristykset sekä varusteiden aiheuttamat kuormitukset. Vaativatkin laskentatarpeet pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti käytössämme olevilla ohjelmistoilla. Poikkeustapaukset käsittelemme erikoismenettelyin ja FEM-työkaluillamme.

tekninen-laskenta-siilot

Siilot

Siilojen laskenta ja suunnittelu poikkeavat muiden säiliömäisten rakenteiden laskennasta siilojen sisällä säilöttävien materiaalien ominaisuuksien vuoksi. Meillä on vahva kokemus siiloista ja niiden käyttöympäristöistä. Siilolaskenta suoritetaan meillä ajantasaisin Eurocode-laskentataulukostoin. Tarvittaessa täydennämme siilolaskentaa muilla laskentamenetelmillä, esimerkiksi jalustan tai lisävarusteiden osalta.

tekninen-laskenta-säiliörakenteet

Säiliörakenteet

Suoritamme standardien mukaista säiliöiden laskentaa eri materiaalista valmistetuille säiliöille. Tyypillisiä säiliörakenteita ovat palavien nesteiden säiliöt tai pystyrakenteiset maanpäälliset nestesäiliöt. Huomioimme laskelmissamme myös säiliön ulkopuoliset kuormat, joita ovat esimerkiksi kuormat ja lisävarusteet, kuten sekoittajat. Asiantuntijoiltamme saa aina dokumentaation, jossa on huomioitu kaikki rakenteeseen vaikuttavat tekijät.

tekninen-laskenta-mekaniikkatarkastelut

Mekaniikkatarkastelut

Mekaniikkatarkasteluilla voidaan tarkastaa laitteiston vaatima tilantarve ja liikeradat. Näin voidaan varmistua järjestelmän toimivuudesta ja soveltuvuudesta jo ennen valmistusta. Mekanismien toimivuutta voidaan esittää kuvina ja videoina, joita on mahdollista hyödyntää myös myynnin ja koulutuksen tukena.

Liittämällä mekaniikkatarkasteluun myös automaatiojärjestelmä, syntyy Digital Twin eli digitaalinen kaksonen. Digital Twinistä voit lukea lisää Palvelut-osiossa.

Nosta kilpailukykysi uudelle tasolle

Kotimainen huipputiimimme suunnittelee kanssasi huomisen teknologiaa – asiakkaan innovaatiot, tarpeet ja tavoitteet edellä.

Referenssit

Asiakkaanamme on helppo olla, sillä asiakas on meillä aina ykkönen

Suunnittelupalvelut

Suunnittelu­palvelumme varmistavat tehokkaamman startin tuotannolle. Suunnitellaan yhdessä paras teknologinen kokonaisuus yrityksellesi alasta riippumatta.