Netled Oy

Case: Vertikaaliviljelyteknologiaa ohjaavan ohjelmiston kehitys

Caplan tärkeässä roolissa tukemassa Netledin vertikaaliviljelyjärjestelmän kehitystä

Caplanin osaamiseen suuressa kehitysprojektissaan nojannut Netled Oy suunnittelee ja rakentaa huippuluokan avaimet käteen -vertikaaliviljelyteknologiaa. Caplan oli tärkeässä roolissa kehittämässä Netledin vertikaaliviljelyteknologiaa ohjaavaa ohjelmistoa, joka suunniteltiin Ruotsiin pystytettyyn teollisen mittakaavan tuotantolaitokseen. Netledin oma vertikaaliviljelyteknologia mahdollistaa hyperpaikallisen, kestävän tuoretuotteiden tuotannon paikasta riippumatta. Netled on Pirkkalassa toimiva perheyritystaustainen yhtiö, jonka tiimillä on yli 35 vuoden kokemus kontrolloidusta sisätilaviljelystä.

Netledin vertikaaliviljelyjärjestelmä
Vertikaaliviljelyn avulla tuotetaan ruokaa kontrolloiduissa olosuhteissa kasvihuoneessa, jossa kasveja viljellään päällekkäin useassa eri kerroksessa. Vertikaaliviljelyteknologia on pitkälle automatisoitua ja toimiva järjestelmä vaatii monipuolista ohjelmointiosaamista.
Caplan teki apunamme vertikaalikasvatuslaitoksen ohjausjärjestelmän käyttöliittymäkehitystä ja automaatio-ohjelmistokehitystä.

Petja Mäntylä
Head of Technology
Netled Oy

Caplanin osaamiseen suuressa kehitysprojektissaan nojannut Netled Oy suunnittelee ja rakentaa huippuluokan avaimet käteen -vertikaaliviljelyteknologiaa

Tuotekehitystä testaamalla

Caplanin työpanos muodostui käytännössä parista eri kokonaisuudesta. Logiikka- eli PLC-ohjelmoinnin osaamisen ja liikkeenohjauksen rinnalla toisen kokonaisuuden muodosti käyttöliittymäohjelmointi eli graafisen käyttöliittymän toteuttaminen.

 

”Alussa teimme yhteistyössä Caplanin kanssa tuotekehitystä. Tämä asiakkaallemme tehty vertikaaliviljelylaitos oli käytännössä prototyyppi, joten järjestelmän suunnittelu vaati paljon testausta. Testauksen myötä jouduttiin kirjoittamaan automaatiokoodia ja muutenkin miettimään automaation toimintaa ja miten sitä pystyttäisiin kehittämään”, Mäntylä muistelee. Mäntylä on työskennellyt Netledillä vuodesta 2019 saakka ja tässä projektissa hän oli mukana aivan alkumetreiltä lähtien.

 

Järjestelmän käyttöönottovaiheessa Caplanin työlistalle kuului myös koodausjärjestelmän testaaminen, jossa varsinaisen ohjelmointikoodin tuottaminen on enää hyvin pienessä roolissa. Laajuudeltaan projekti ja suunniteltu järjestelmä olivat Caplanin referenssipankin suurimmasta päästä. Caplanin auttoi Netlediä jonkin verran myös järjestelmän ylläpidossa erityisesti projektin alkuvaiheessa. Caplanin automaatio-osaaminen täydensi Netledin omaa osaamista ja helpotti projektin etenemistä.

Järjestelmän käyttöönotto meni hyvin ilman suurempia ongelmia. Käyttöönoton vaikeustasoa nosti se, että tuotanto oli koko ajan käynnissä. Osaa järjestelmistä ei olisi edes kunnolla päässyt testaamaan ilman tuotantoa ja jonkin verran jouduttiinkin vielä tekemään tuotekehitystä käyttöönoton yhteydessä. Tuotantolaitos on nyt toimintakunnossa ja valmis, mutta nyt tehtyä järjestelmää on toki tarkoitus jatkokehittää ja käyttää muissakin projekteissa.
Pystyimme osittain antamaan vetovastuuta heille ja se taas helpotti omaa työtämme. Projektissa oli mukana useampi automaatiosuunnittelija, joten yhteistyön sujuminen vaati työkumppaneiden välillä aktiivista tiedonsiirtoa ja kommunikointia. Kun on hyvä porukka kasassa, tarvitsee oikeastaan pitää vain huoli siitä, että kaikki tietävät roolinsa ja ponnistelevat kohti samaa päämäärää.

Petja Mäntylä
Head of Technology
Netled Oy

Caplanin automaatio-osaaminen vakuutti ja joustavalla yhteistyöllä eteenpäin

Yhteistyö Caplanin kanssa sujui Netledin näkökulmasta hyvin ja Mäntylä kokee saaneensa hyvän palvelun lisäksi hyviä ehdotuksia, parannuksia ja toimintatapoja.

 

”Meillä oli Caplanilla oma yhteyshenkilö, joka saatiin aina tarvittaessa kiinni ja näin saimme palvelua ja vastauksia kysymyksiimme nopeallakin aikataululla. Yhteistyö oli kaikkiaan joustavaa ja tarvittaessa pystyimme aika nopeasti reagoimaan ja muuttamaan suunnitelmia”, toteaa Mäntylä.

Kaikkiaan Mäntylä pitää Caplanin panosta hyödyllisenä ja korostaa näin mittavassa projektissa myös projektinvetäjän roolia.

 

”Kehittämistyössä pitää pystyä kuulemaan muitakin näkökulmia. Saimme Caplanilta alkuperäiseen ideaamme fiksuja muutoksia, joita pystyimme hyödyntämään projektin edetessä.”

Tulokset

Netled Oy, edelläkävijä vertikaaliviljelyn alalla, on kehittänyt innovatiivisia valaistus- ja automaatioratkaisuja yhteistyössä Caplanin kanssa, joka on tuonut projektin teknisen asiantuntemuksen ja ohjelmisto-osaamisen. Caplanin avulla Netled on optimoinut kasvuprosessinsa hallintaa ja edistänyt kestävää kehitystä, vähentäen ympäristövaikutuksia. Tämä yhteistyö on kerännyt positiivista palautetta asiakkailta, korostaen molempien yritysten sitoutumista laatuun ja asiakaslähtöisyyteen. Netledin ja Caplanin yhteistyö on vahvistanut heidän asemaansa vertikaaliviljelyn markkinalla, tarjoten teknologisia innovaatioita ja ratkaisuja kestävän ruoantuotannon haasteisiin, kuten ruokaturvan parantamiseen ja ympäristönsuojeluun.

 

Yhteistyössä: Netled Oy

Caplanin rooli

  • Teknisen asiantuntemuksen tarjoaminen
  • Ratkaisujen kehittäminen ja testaaminen
  • Käyttöliittymän kehitys
  • Projektin koordinointi ja tuki
  • Ylläpito ja jatkokehitys

Käytetyt palvelut

Segmentti

Kiinnostuitko?

Kehitetään kilpailukykysi uudelle tasolle.