Projektinhallinta - Caplan Oy

Teollisuusprojektin projektinhallinnan parhaat käytännöt

Teollisuusprojektin projektinhallinnan parhaat käytännöt

Caplanin palvelukattausta täydentävä projektinhallinta varmistaa, että projekti etenee ja valmistuu sovittujen aikataulujen ja muiden resurssien puitteissa.

Caplanin huippuunsa hiotulla projektinhallinnalla on suuri merkitys suunnittelutoimiston arjessa. Asiantuntijoidemme vankka kokemus takaa niin pienten kuin suurtenkin projektien ammattitaitoisen hallinnan alusta loppuun.

Teollisuuden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita tarjoavana yrityksenä erityisesti teollisuusprojektien menestyksekäs läpivienti on ydinosaamistamme.

Teollisuusprojektin erityispiirteet

Projektinhallinnan standardit

Projektinhallinnan yleiset standardit muodostavat kehyksen prosesseille, menetelmille ja käytännöille, jotka auttavat varmistamaan projektin onnistumisen ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Jokainen projekti ja organisaatio vaatii hieman erilaisia lähestymistapoja. Siksi valitsemme ja sovellamme projektinhallinnan standardeja ja parhaiksi havaittuja menetelmiä joustavasti ottaen huomioon kyseisen projektin vaatimukset.

Projektinhallinnan työkalut

Projektinhallinnan työkalut tarjoavat monipuolisia tapoja hallita ja seurata projektin edistymistä. Niiden avulla projektitiimi voi tehostaa yhteistyötä, jakaa tietoa ja varmistaa, että projekti etenee suunnitellusti kohti tavoitteitaan.

Keskeisiä teollisuusprojektin projektinhallinnan työkaluja käytetään Caplanilla muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Projektin aikataulutuksen, budjetin, resurssien ja dokumenttien hallinta.
  • Projektin tehtävienhallinta, aikataulutus sekä etenemisen ja määräaikojen visualisointi Gantt-kaavioilla.
  • Hallittu tiedon jakaminen eri osapuolten välillä.

Ammattitaitoinen projektinhallinta on avain onnistuneeseen lopputulokseen

Caplanin mekaniikan suunnittelupäällikkönä työskentelevä Sami Kangas sekä projekti-insinööri Alpo Nikkola avaavat projektinhallintapalvelun hyötyjä ja kertovat, millainen merkitys hyvällä projektijohtamisella on halutun lopputuloksen kannalta. Jokainen projekti on uniikki, ja projektinhallintapalvelut sopeutetaan yksilöllisesti jokaisen yrityksen tarpeisiin.

Caplanin projektinhallintapalvelu tarjoaa ison nipun hyötyjä, joita ei aina välttämättä tule ajatelleeksi.

Ammattitaitoinen projektinhallinta pienentää kustannuksia ja pitää projektin suunnitellussa aikataulussa. Projektinhallinnassa on tärkeintä huolehtia oikea-aikaisesta viestinnästä – tiedottamiseen panostaminen selkeyttää ja sujuvoittaa projektin etenemistä. Huolellisen perehtymisen ja ennakoinnin ansiosta projekti etenee suunnitellusti ja tiedotus pelaa. Tämä näkyy myös projektin lopputuloksessa ja aikataulussa”, miehet listaavat.

Mitä isompi projekti on kyseessä, sitä todennäköisemmin mukana on tekijöitä niin Caplanin, asiakkaan kuin mahdollisesti muidenkin tahojen puolelta. Silloin on erityisen tärkeää, että projektinhallinta on osaavissa käsissä. Caplanin projektinhallintapalvelussa lankoja pitää käsissään projektipäällikkö, joka huolehtii projektin johtamisesta.

”Joskus projektinhallintaa itse hoitavalle asiakkaalle voi myös tulla vastaan tilanne, että projektin edetessä huomataan työn olevan arvioitua suurempi ja mutkikkaampi. Laadukkaan projektinhallintapalvelumme tärkeimpiä etuja ovatkin asiakkaidemme ajan säästäminen ja projektin sujuvoittaminen. Projektipäällikkö huolehtii aina myös siitä, että asiakas saa äänensä kuuluviin ja pysyy selvillä projektin etenemisestä”, summaa Kangas.

Projektipäällikkö ja projekti-insinöörit käytössäsi

Caplanilla on vankka kokemus ja laajaa osaamista monenlaisista projekteista, niin teollisuudesta kuin muiltakin toimialoilta.

”Vaikka projektipäällikkö olisi projektissa Caplanin ainoa edustaja, on hänellä aina käytössään koko yrityksemme osaaminen esimerkiksi kollegojen tuen ja sparrailun merkeissä”, Alpo Nikkola kertoo.

Ketterässä organisaatiossa viestintä pelaa ja palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti asiakkaan toiveiden mukaan. Projektinhallintapalvelua voidaankin myydä siten, että Caplanilla on vetovastuu koko projektista tai esimerkiksi vastuu vain tietystä osa-alueesta asiakkaan oman projektipäällikön alaisuudessa.

Projektinhallinta - Caplan Oy

”Projektipäälliköllä on aika isot saappaat. Asiakkaan puolelta projektissa saattaa olla mukana useita johtohenkilöitä, kuten vaikkapa markkinointi- ja tuotepäälliköitä, mutta viime kädessä tarvitaan aina joku, joka johtaa koko projektia. Projektipäällikön täytyy osata pitää suunta oikeana ja homma käynnissä. Hyvä projektipäällikkö on reilu, jämäkkä ja omaa hyvän tilannetajun sekä osaa ennakoida, tiedottaa ja pitää yllä positiivista tiimihenkeä.”

Projektinhallinta ketterästi käyttöön

Projektinhallinnassa on otettava huomioon paitsi projektin suuruus, myös asiakkaan toimiala.

”Caplanilla on asiakkaita monelta eri alalta, joten toiminta täytyy osata sovittaa sekä alan että asiakkaan vaatimuksiin. Asiakkailla voi olla paljonkin erilaisia toiveita projektipäällikölle aina yksittäisten tarjouspyyntöjen tekemisestä kokonaisvaltaisen hinta-arvion budjetointiin”, Kangas kuvailee.

Kaiken kaikkiaan Nikkola ja Kangas kuvailevat Caplanin projektinhallintaa suoraviivaiseksi ja jämptiksi. Ketterän yrityksen taustalla ei ole suurta organisaatiota, joten hommiin pystytään ryhtymään hyvinkin lyhyellä varotusajalla.

”Kun muut vielä miettivät, me teemme jo!”