Palvelut

Caplan Oy on mekaniikan alan asiantuntija Seinäjoelta. Tarjoamme käyttöönne laajan osaamisemme suunnittelussa sekä sitä tukevissa palveluissa. Näin luomme lisäarvoa tuotteisiinne ja mahdollistamme liiketoimintanne kustannustehokkaan kasvun.

Palvelumme teollisuudelle

Tarjoamme teollisuudelle palveluja, joiden tavoitteena on parantaa asiakkaidemme tuotteita paremman asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi sekä toiminnan kannattavuuden kohottamiseksi. Olemme enemmän kuin insinööritoimisto.

Suunnittelupalvelut

Tarjoamme käyttöönne laajan mekaniikkasuunnitteluosaamisen ja pitkän kokemuksen alalta. Työskentelemme itsenäisesti tai osana tiimiänne, aina yhteistyössä kanssanne.

“Tahdomme olla osaavin, luotettavin ja parhaiten toimintaanne tukeva yhteistyökumppani”.

Mekaniikkasuunnittelu

Ohjaamosuunnittelu, materiaalin siirtotekniikka, ohutlevysuunnittelu, paineastiasuunnittelu (PED) ja EN1090 -mukaiset rakenteet ovat esimerkkejä toimeksiannoistamme. Valmistusdokumentaation lisäksi pystymme valmistelemaan sopivan materiaalin myös myyntinne ja jälkimarkkinointinne tueksi. Hyvät suunnitelmat vaativat myös kunnon työkalut. Käytössämme on ajanmukaiset Inventor-, Solid Works-, Solid Edge- ja Vertex G4-mekaniikkasuunnitteluohjelmistot.

Näissä kaikissa autamme sinua:

Ohjaamosuunnittelu

Meillä on kokemusta useiden erilaisten työkoneiden ja traktoreiden ohjaamoiden suunnittelusta. Usein suunnittelun pohjana on muotoilijan tekemä konsepti, jonka toteuttaminen teollisesti valmistettavana tuotteena vaatii erikoisosaamista teräsrakenteiden, erilaisten komponenttien ja muotoilua tukevien sisustusmateriaalien ja lasituksen suunnittelussa. Ohjaamosuunnitteluun liittyy oleellisesti lujuustekninen suunnittelu ja tekninen laskenta sekä valmiin prototyypin testaus.

Materiaalin siirtotekniikka

Caplanilla on vankka osaaminen materiaalin siirtotekniikan alalta. Henkilöstömme on suunnitellut lukuisia kuljettimia, paineilmasiirtojärjestelmiä ja siiloja sekä niihin liittyviä laitteita kuten annostelijoita ja suodattimia.

Ohutlevysuunnittelu

Ohutlevyosaaminen korostuu useimmissa tekemissämme suunnitteluprojekteissa. Ohutlevyjä käytetään hyvin laajasti ja suunnittelijamme osaavat hyödyntää niiden parhaat puolet sekä valita oikean materiaalin tulevaa käyttöä ajatellen, pitäen sisällään alumiinit, ruostumattomat teräkset ja erilaiset rakenneteräkset.

Paineastiasuunnittelu

Meillä on laaja kokemus ja osaaminen erilaisten paineastioiden suunnittelusta paineastialaskennasta teollisuuden käyttöön. Pystymme tarvittaessa hoitamaan koko prosessin, pitäen sisällään paineastian suunnittelun, laskennan, hyväksynnät, tarvittavan valmistusdokumentaation sekä ohjeet.

Valmistusdokumentaatio

Pääsääntöisesti kaikki suunnitteluprojektimme pitävät sisällään tarvittavan valmistusdokumentaation tekemisen. Dokumentaatio toimitetaan tilaajan haluamassa CAD-formaatissa, DXF-leikkausgeometria tiedostoina, pdf-dokumentteina tai lisenssi vapaassa 3D-katselu formaatissa.

Tuotekehitys

Tuotteiden elinkaaren aikana tapahtuva kehitystyö ominaisuuksien parantamiseksi ja valmistuskustannusten pienentämiseksi. Liitymme järjestelmiinne ja toimintatapaanne saumattomasti varmistaen katkottoman tuotannon.

Tuotesuunnittelu

Uusia vaatimuksia vastaava tuote markkinoille hallitusti. Työtavat ja valmistusmenetelmät hallitsemalla haluttu lopputulos tärkeimmät kriteerit huomioiden.

Konseptisuunnittelu

Tuoteidean edelleen kehittely ja suunnittelun lähtökohtien määrittely konseptoimalla havainnollistaa erilaisten rakenne vaihtoehtojen ominaisuudet. Konseptoinnin pohjalta tehtävä katselmointi ohjaa painottamaan haluttuja ominaisuuksia ja ratkaisuja suunnittelussa, jolloin voidaan varmistua siitä, että lopputulos vastaa mahdollisimman hyvin odotuksia.

Haluaisin kuulla aiheesta lisää

Tekninen laskenta

Testaamme, tutkimme ja kehitämme tuotettanne lujuuslaskennan ja virtuaalisten
analyysityökalujemme avulla. Virtuaalianalyysit ovat edullinen tapa tuotteidenne testaukseen ja optimointiin, sekä turvallisuuden ja kestävyyden varmistamiseen. Tuotettava dokumentaatio on myös käytettävissä markkinoinnissa, tuotteiden tarkastuksissa ja sisäisessä oppimisessanne.

Teräsrakennelaskenta

Koneiden asennusosat ja teräsrakenteet konedirektiivin tai EN1090 vaatimusten mukaisesti. Staattisten, dynaamisten, väsyttävien ja lämpötilakuormien alaiset rakenteet.

Lujuuslaskenta, FEM/FEA

Laskemme rakenteiden ja rakenneosien jännitykset, taipumat ja ominaistaajuudet, joita voimme verrata standardien mukaisiin raja-arvoihin. Tuloksista teemme kattavan raportin johon voimme sisällyttää tarvittaessa kestävyyttä parantavia ehdotuksia. Käyttämämme FEM laskentamenetelmät soveltuvat käytettäväksi laajasti myös perusteollisuudessa. Rasituksien alaisten  osien tarkastelulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä vertailemalla rakennevaihtoehdot ja optimoimalla haluttu lujuus sekä materiaalimenekki.

Paineastialaskenta, säiliöt ja siilot

Laskemme teräksiset, ruostumattomat ja alumiiniset säiliöt ja siilot nesteille, kaasuille ja kiinteille aineille standardien mukaisesti. Laskelmissa huomioidaan kohdekohtaisesti myös ulkoiset voimat, kuten tuuli ja maanjäristykset sekä varusteiden aiheuttamat kuormitukset. Käytössämme on Intergraphin Visual Vessel Design -ohjelmisto, jonka avulla vaativatkin laskenta tarpeet pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti.

Mekaniikkatarkastelut

Mekaniikkatarkasteluilla voidaan tarkastaa laitteiston vaatima tilantarve ja liikeradat. Tällöin voidaan varmistua järjestelmän toimivuudesta ja soveltuvuudesta jo ennen valmistusta. Mekanismien toimivuutta voidaan esittää kuvina ja videoina, joita voidaan käyttää myös myynnin ja koulutuksen tukena.

Haluaisin kuulla aiheesta lisää

Projektinhoito

Läpiviemme projektinne kokonaisuudessaan tai sovituin osin. Toimimme omalla osaamisalueellamme mekaniikkasuunnittelussa ja koneenrakennuksessa, sekä suunnitteluun liittyvissä toimiston toiminnoissa. Tyypillisimmillään olemme yrityksenne lisäresurssi, toimimme ydinosaamisenne tukena tai tuomme uutta osaamista organisaatioonne.

 

Hallitsemme projektien vaiheet alusta loppuun, ajatuksesta hintalappuun.

Haluaisin kuulla aiheesta lisää

Toiminnan kehittäminen

Tarjoamme toiminnan kehittämispalvelua, jossa voimme yhdessä teidän kanssanne parantaa tuotannon läpimenoa, tuottavuutta ja tuotteiden muutosten hallintaa. Toimeksiannoissa voimme esimerkiksi käydä läpi tuoterakenteet ja käytettävissä olevan konekannan ja tehdä niiden perusteella ehdotuksia tuotemuutoksista, joilla valmistuksen läpimenoa ja tuottavuutta voidaan parantaa.

 

Meillä on myös pitkä kokemus PLM järjestelmien määrittelystä, ylläpidosta ja käytöstä, jolloin voimme toimia apunanne CAD/PDM/PLM järjestelmien kehitystyössä ja niiden käyttöönotoissa. Hyvin määritellyt PLM järjestelmät helpottavat tuotteiden suunnittelua ja ylläpitoa, jolloin tuotteiden elinkaaren hallinta tulee mahdolliseksi ja tuotetieto on kaikkien sitä tarvitsevien käytössä ilman ylimääräistä työtä, jolloin siihen liittyvät piilokustannukset pienevät.

Haluaisin kuulla aiheesta lisää

Caset

Asiakkaidemme

menestystarinoita

Palvelut

Mekaniikan

huippuosaamista

suunnitteluun

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Jani Erkkilä, toimitusjohtaja, Caplan Oy | Mekaniikkasuunnittelu asiantuntija Seinäjoella

Jani Erkkilä

toimitusjohtaja
+358 (0)50 308 9950
jani.erkkila[ at ]caplan.fi

Sami Kangas, suunnittelupäällikkö, Caplan Oy | Mekaniikkasuunnittelu asiantuntija Seinäjoella

Sami Kangas

suunnittelupäällikkö
+358 (0)40 592 5849
sami.kangas[ at ]caplan.fi

Harri Sepponen, markkinointipäällikkö, Caplan Oy | Mekaniikkasuunnittelu asiantuntija Seinäjoella

 Harri Sepponen

markkinointipäällikkö
+358 (0)50 545 0204
harri.sepponen[ at ]caplan.fi