Palvelut

Caplan Oy on automaation ja mekaniikan alan asiantuntija Seinäjoelta. Tarjoamme käyttöönne laajan osaamisemme suunnittelussa sekä sitä tukevissa palveluissa. Näin luomme lisäarvoa tuotteisiinne ja mahdollistamme liiketoimintanne kustannustehokkaan kasvun.

Palvelumme teollisuudelle

Tarjoamme teollisuudelle palveluja, joiden tavoitteena on parantaa asiakkaidemme tuotteita paremman asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi sekä toiminnan kannattavuuden kohottamiseksi. Olemme enemmän kuin insinööritoimisto.

Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelu on laaja kokonaisuus, jonka palveluita tarjoamme useille eri teollisuuden aloille. Monipuolinen osaamisemme ja pitkäaikainen kokemus alalta auttavat saavuttamaan asetetut tavoitteet. Kanssamme tiedät kenen kanssa asioit ja yhteydenpito on helppoa. Työskentelemme joko itsenäisesti tai osana tiimiänne, aina yhteistyössä kanssanne.

Automaatiosuunnittelu

Tarjoamme automaatiosuunnittelupalvelua koneita ja laitteita valmistaville yrityksille sekä tehdasympäristöihin, kuten prosessiteollisuuteen. Automaatiosuunnittelu kattaa kaikki automatisoinnin kannalta vaadittavat palvelut: speksaus, toimintakuvaukset, logiikkaohjelmointi, käyttöliittymät, tiedonkeruu, Piirikaavio- ja layoutsuunnittelu, testaus ja käyttöönotto.

Tekninen laskenta

Testaamme, tutkimme ja kehitämme tuotettanne lujuuslaskennan ja virtuaalisten analyysityökalujemme avulla. Virtuaalianalyysit ovat edullinen tapa tuotteidenne testaukseen ja optimointiin, sekä turvallisuuden ja kestävyyden varmistamiseen. Tuotettava dokumentaatio on myös käytettävissä markkinoinnissa, tuotteiden tarkastuksissa ja sisäisessä oppimisessanne.

Projektinhoito

Läpiviemme projektinne kokonaisuudessaan tai sovituin osin. Toimimme omalla osaamisalueellamme mekaniikkasuunnittelussa ja koneenrakennuksessa, sekä suunnitteluun liittyvissä toimiston toiminnoissa. Tyypillisimmillään olemme yrityksenne lisäresurssi, toimimme ydinosaamisenne tukena tai tuomme uutta osaamista organisaatioonne.

Palvelumme teollisuusaloittain

Teollisuudenalasta riippumatta tietyt lainalaisuudet pätevät; suunnittelun lopputuloksen tulee täyttää sille asetetut vaatimukset, niin kaupalliset kuin valmistuksellisetkin. Toki alakohtaiset käytännöt ja standardit tulee ottaa huomioon, mutta joskus myös toisella teollisuudenalalla käytössä olevan ratkaisun siirtäminen uuteen ympäristöön voi auttaa ratkaisemaan käsillä olevan ongelman. Näin monipuolisesta osaamisesta voi olla yllättäviä hyötyjä. Osaamisemme soveltuu useiden eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Toimimme pääosin seuraavilla toimialoilla:

Koneet ja laitteet

Tarjoamme suunnittelu- ja laskentapalvelua erilaisten koneiden ja laitteiden suunnitteluun, oli kohteena sitten kuluttajahyödyke, investointihyödyke tai tuotannon apuväline. Meillä on kokemusta toimimisesta päävastuullisena suunnittelijana sekä suunnittelutiimin jäsenenä projekteissa, joiden tuloksena on syntynyt maailman luokan tuotteita sekä pienempiä tuotannon työkaluja ja kaikkea siltä väliltä.

Prosessiteollisuus

Tarjoamme prosessiteollisuuden tarpeisiin muun muassa putkistojen, säiliöiden, painelaitteiden, siilojen, erilaisten materiaalin siirtojärjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden suunnittelua ja laskentaa. Henkilöstöllämme on pitkä ja monipuolinen kokemus prosessiteollisuuden laitteistojen suunnittelusta ja niihin liittyvien projektien toteuttamisesta.

Ajoneuvoteollisuus

Tarjoamme ajoneuvotekniikan alueella suunnittelu- ja laskentapalvelua raskaan kaluston päällirakenteiden ja säiliöiden sekä ohjaamoiden valmistukseen ja tuotekehitykseen. Pystymme toimittamaan myös tarvittavan varaosadokumentaation.

Rakennesuunnittelu

Tarjoamme suunnittelu ja laskentapalvelua erilaisten teräsrakenteiden ja laitepetien valmistukseen sekä hoitotasojen suunnitteluun. Palkkien ja profiilien ohella kokemuksemme kattaa myös ohutlevyistä valmistetut rakenteet. Suunnittelemme myös vaativat, dynaamisten kuormituksien sekä väsyttävän, että palokuormien alaiset kohteet.

Tuotesuunnittelu

Tarjoamme tuotesunnittelupalvelua tuotteiden kehittämiseen ideasta tuotantovalmiiksi myyntiartikkeliksi, pitäen sisällään ideoinnin, konseptoinnin, yksityiskohtien suunnittelun, valmistussuunnittelun verifioinnin ja tuotantoon saattamisen.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Caset

Asiakkaidemme

menestystarinoita

Caplan Oy

Olemme automaation

ja mekaniikan asiantuntija

Seinäjoelta