Dataskydd

Registerbeskrivning

Registreringsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen

Registeransvarig

Caplan Ab, Kampusranta 9C, 60320 Seinäjoki, caplan@caplan.fi

Registrets namn

Caplan Ab: s kundregister

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandling av personuppgifter är att hanteringen av Caplan Ab: s kundrelationer, marknadsföring och kommunikation.

Registrets datainnehåll

Informationen i registret är grupperad efter företag och innehåller information om företagets namn, bransch, adress, kontaktpersoners namn, e-postadress, position i företaget och allmän information om kunden (t.ex. direkt marknadsföringsförbud).

Registrets datainnehåll

Registret består av information som tillhandahålls av personen själv, Caplan Ab: s kundinformation och offentligt tillgänglig information.

Regelbunden överlåtelse av uppgifter

Den registeransvarige ska inte överlåta informationen till tredje part, såvida inte myndigheterna förutsätter det.

Rätt till inspektion och förbud

Alla har rätt att kontrollera sina egna uppgifter i registret och begära korrigering av felaktiga uppgifter. Den person som registreras i registret har också rätt att förbjuda användning av registeruppgifter i direktmarknadsföring. I alla frågor som rör dataskydd eller behandling av personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på caplan@caplan.fi

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge som är nödvändigt för att utföra den uppgift som nämns i registerbeskrivningen. Föråldrade och onödiga data kommer att förstöras.

Principer för registersäkerhet

Registret underhålls i en molntjänst (personuppgiftsbehandlare) som skyddas av stark autentisering och adekvata brandväggar. Bearbetaren av personuppgifter förbinder sig att hålla informationen konfidentiell.