Kundberättelser

Våra kunders framgångsberättelser

Vi bygger framgång tillsammans med våra kunder. Bra planering leder till resultat, vare sig det rör sig om ett mindre eller större projekt. Kombinationen av en bärande idé, smidigt samarbete och gedigen expertis leder till ett gott slutresultat. Våra hållbara kundrelationer är ett bevis på vår inställning till vårt arbete.

Vissa agerar medan andra fortfarande planerar. Våra processer stöder beslutsfattande under planeringsarbetet och garanterar att vi träffar rätt i alla situationer.

Harri Sepponen
Marknadsföringschef
Caplan Ab

TESTAUSLAITTEEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ

Luotettavaa ja automaattista Eurocoden mukaista testausta. Standardin mukainen testaus on rakennusteollisuudessa toimintaedellytys ja takaa rakennusten käyttäjien turvallisuuden. Teimme automaatiojärjestelmän modernisoinnin vastaamaan nykypäivän tarpeita käyttöliittymän, mittaustarkkuuden ja tiedonkeruun osalta.

Caplan Oy rooli:
- suunnitteluprojektin hallinta
- sähkö- ja automaatiosuunnittelu
- PLC- ja käyttöliittymäohjelmointi
- tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä
- käyttöönotto, testaus ja koulutus.

Modernisoinnin ansioista saavutettiin järjestelmän käytön helpottuminen sekä mittaustarkkuuden ja tiedonkeruun parantuminen. Ohjausjärjestelmän päivittäminen mahdollistaa tulevaisuudessa monipuoliset liitynnät ulkopuolisiin järjestelmiin. Järjestelmä on nyt käytettävissä myös etäohjauksella.

Yhteistyössä: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy (SeAMK)
💬
” Olemme erittäin tyytyväisiä siihen miten joustavasti ja nopeasti Caplan Oy toteutti testauslaitteen automaatiojärjestelmän modernisoinnin. Uusi järjestelmä tarjoaa monipuoliset laajennus- ja liitäntämahdollisuudet sekä muista it-järjestelmistä riippumattoman arkkitehtuurin.” Veli Autio, laboratorioinsinööri, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

#caplanasiakastarina #caplanoy #caplanautomation #seamk #automationengineering #beckhoffautomation #humanmachineinterface #automaatio #käyttöliittymä
...

21 0

Kundrekommendationer

Kundnöjdheten utgör en kvalitetsmätare. Vi mäter regelbundet vår kundnöjdhet och använder oss av responsen i vår produktutveckling. Responsen analyseras och utgör grunden för utvecklingsåtgärder, med vilkas hjälp samarbetet kontinuerligt kan förbättras. Vi är tacksamma för att en del av våra kunder vill rekommendera oss även offentligt, och deras respons kan ses i bifogade karusell.

Intresserad?
Kontakta våra experter!