Tjänster

Caplan Ab är en i Seinäjoki baserad expert inom automatiserings- och mekanikbranschen. Vi erbjuder er vår omfattande expertis inom planering och supporttjänster. Vi erbjuder er vår omfattande expertis inom planering och supporttjänster. Vi skapar mervärde för era produkter och möjliggör kostnadseffektiv tillväxt för ert företag.

Registerbeskrivning

Vi tillhandahåller tjänster för industrin med målet att förbättra våra kunders produkter för att uppnå bättre kundnöjdhet och öka verksamhetens lönsamhet. Vi är mer än ett ingenjörsföretag.

Mekanikdesign

Mekanikdesign är en bred helhet, vars tjänster vi erbjuder till ett flertal olika industribranscher. Vår mångsidiga expertis och långa erfarenhet inom branschen hjälper till att uppnå de uppsatta målen. Vår mångsidiga expertis och långa erfarenhet inom området hjälper till att uppnå de uppsatta målen. Du vet vem du har att göra med och kommunikation är smidig. Vi arbetar antingen självständigt eller som en del av ert team, alltid i nära samarbete med er.

Automatiseringsdesign

Vi levererar automatiseringsdesign till exempel till företag som tillverkar maskiner och utrustning samt till industrimiljöer, såsom processindustrin. Automatiseringsdesignen omfattar samtliga tjänster som automatiseringen förutsätter: specifikationer, funktionsbeskrivningar, logikprogrammering, användargränssnitt, datainsamling, kretsschema- och layoutdesign, testning och idrifttagning.

Teknisk beräkning

Vi testar, undersöker och utvecklar er produkt med hjälp av kraftanalyser och virtuella analysverktyg. Virtuella analyser utgör kostnadseffektiva sätt att testa och optimera era produkter, samt säkerställa säkerhet och hållbarhet. Dokumentationen som produceras är också tillgänglig för marknadsföring, produktinspektioner och ert interna lärande.

Projekthantering

Vi genomför ert projekt i sin helhet eller enligt överenskommelse. Vi arbetar inom vårt eget kompetensområde inom mekanikdesign och maskinteknik, samt kontorsfunktioner relaterade till design. Som bäst utgör vi en ytterligare resurs för ert företag, stöder er kärnkompetens eller tillför er organisation ny kompetens.

Våra tjänster enligt industribransch

Oavsett bransch gäller vissa lagbundenheter; slutresultatet av designen bör uppfylla de krav som ställs för den, såväl kommersiellt som vad gäller framställningen. Visserligen bör branschpraxis och standarder beaktas, men ibland kan implementeringen av en lösning från en viss bransch till en ny miljö också hjälpa till att lösa ett aktuellt problem. På så sätt kan en mångsidig expertis ha överraskande fördelar. Vår expertis är anpassad för ett flertal olika branschers behov. Vi verkar främst inom följande branscher:

Maskiner och utrustning

Vi erbjuder design- och beräkningstjänster för design av olika maskiner och utrustning, oavsett om objektet är en konsumentvara, en investeringsvara eller ett stöd för produktionen. Vi har erfarenhet av att arbeta som ledande designer och som medlem i ett designteam i projekt som har resulterat i produkter av världsklass, samt mindre produktionsverktyg, och allt däremellan.

Processindustrin

För processindustrins behov erbjuder vi design och beräkning av rörledningar, tankar, tryckutrustning, silor, olika materialöverföringssystem och relaterad utrustning. Vår personal har en lång och varierad erfarenhet av design av processindustriutrustning och genomförande av relaterade projekt.

Fordonsindustrin

Inom området fordonsteknik erbjuder vi design- och beräkningstjänster för tillverkning och produktutveckling av tunga fordonskonstruktioner och tankar samt hytter. Vi kan också tillhandahålla nödvändig reservdelsdokumentation.

Konstruktionsdesign

Vi erbjuder design- och beräkningstjänster för tillverkning av olika stålkonstruktioner och utrustningsställ samt design av underhållsplattformar. Förutom balkar och profiler omfattar vår erfarenhet även strukturer av tunnplåt. Vi designar också krävande föremål för såväl dynamiskt belastade som drifts- och brandbelastade objekt.

Produktdesign

Vi tillhandahåller produktdesigntjänster för produktutveckling från idé till produktionsklar försäljningsartikel, inklusive idéutformning, konceptualisering, detaljdesign, tillverkningsdesignverifiering och driftsättning.

Intresserad?
Kontakta oss

Case

framgångs

berättelser

Caplan Ab

Vi är en i Seinäjoki baserad expert

inom automatiserings- och

mekanikbranschen