Automatiseringsdesign

Designtjänster för automatisering

Vår automatiseringsdesign fungerar främst inom maskin- och fabrikautomatisering. Tack vare vår mångåriga och uppdaterade erfarenhet utformas automatiseringssystemen till funktionella och säkra helheter. Under systemens livscykel underhåller och modifierar vi också automatiseringen för att passa det aktuella behovet. Vi arbetar antingen självständigt eller som en del av ert team, alltid i nära samarbete med er.

 

“Vi vill vara er mest kompetenta, pålitliga och er verksamhet på bästa sätt stödjande partner.”

 

Vi levererar automatiseringsdesign till exempel till företag som tillverkar maskiner och utrustning, livsmedelsindustrin och processindustrin. I och med kretsschema- och layoutdesign består automatiseringsdesigntjänsterna av en tjänst som täcker samtliga steg i automatiseringen. Dessutom kan tjänsteerbjudandet kompletteras med mekanisk design, tekniska beräkningar och projektledning, vilket gör utkontrakteringen av allt arbete enkelt. Vårt flexibla sätt att arbeta möjliggör ett servicepaket som passar er resurser och behov.

 

Här kan vi stå till tjänst:

Logikprogrammering PLC

Designar ni ett automatiserat system, men upplever att valet, programmeringen och implementeringen av logiken känns främmande eller är resurserna för området begränsade? Med många års erfarenhet erbjuder vi programmeringstjänster främst för system som styrs av Beckhoffs logik. Vi känner även till andra tillverkares logik. Vi hjälper gärna till vid valet av logiksystem redan i fördesignfasen, då systemet är utformat för att möta det verkliga behovet och med en möjlig expandering i åtanke.

Användargränssnitt HMI

Varje automatiskt system, vare sig det är en liten sorteringsenhet eller en stor produktionslinje, behöver ett användargränssnitt. Det kan bestå av en enkel manöverpanel med några tryckknappar, en indikatorlampa och en vridomkopplare eller en modern och skalbar grafisk pekskärm. Vi erbjuder tjänster för design av användargränssnitt för små och stora behov, alltifrån fördesign för användargränssnitt till grafisk programmering, implementering och användarutbildning.

Rörelsestyrning av servomotorer

Stor dynamik, exakt positionering och uppspelningsnoggrannhet, extremt snabba accelerationer och bromsning. Om ovanstående nyckelord matchar era lösningsbehov är servoteknik rätt lösning för er applikation. Servoteknologi i kombination med ett logiskt styrt system med ett grafiskt användargränssnitt ger en toppmodern miljö, oavsett om det rör sig om ett bearbetningscenter eller till exempel ett testsystem som kräver hög fysisk repeterbarhet eller snabba riktningsändringar. Vi erbjuder er tjänster från lösningskonfiguration till distribution och användarutbildning.

Användning av frekvensomriktare

Funderar ni på en lösning för onödig eller för snabbt roterande motordrift? Oavsett om det rör sig om en produktionslinjemotor eller en fastighets VVS-enhet, erbjuder en frekvensomriktare en lösning på problemet. Frekvensomriktaren kan öka motordriften genom att till exempel justera motorhastigheten och därmed effektivt spara energi, vilket är dagens megatrend och även återspeglas i driftskostnaderna. Vi tillhandahåller designtjänster främst till företag som tillverkar maskiner och utrustning för objekt där motorjustering med hjälp av frekvensomriktare är aktuellt.

Funktionsbeskrivningar

Maskinens funktion kan verka kristallklar, men hur förmedlas den till instansen som planerar kontrollera maskinen? Det här är ett problem man stöter på konstant inom automatiseringen. Så gott som alltid när man inleder automatiseringsdesignarbete är ingångsdata knappa, vilket saktar ner och gör det svårt att påbörja designarbetet, för att inte nämna ökar kostnaderna. Med hjälp av vår erfarenhet erbjuder vi experthjälp vid utarbetandet av en funktionell beskrivning av er enhet, baserat på utgångsdata och diskussioner, vilket skapar grunden för ett effektivt och målinriktat programmerings- och implementeringsprojekt.

Kretsschema- och layoutdesign

Vi assisterar er under alla skeden av el- och automatiseringsdesignen, från fördesignens komponentspecifikation till att tillhandahålla färdiga och tydligt ritade el- och automatiseringsdokument. Vi erbjuder tjänster för designen av el och automation med moderna verktyg. Designmaterialet inkluderar bland annat innehållsförteckningar, kretsscheman, kontrollpanellayouter och komponent- och kabelförteckningar.

Virtuell testning (Digital Twin)

Vid virtuell testning styrs 3D-modellen av objektet som ska testas med hjälp av ett automatiseringssystem. Den använda 3D-modellen erhålls numera oftast som produkt av enhetens design och som automatiseringssystem fungerar ett system som verkligen är utformat och programmerat för enheten, linjen eller fabriken. Med denna digitala tvilling kan objektets funktion testas och driften av både mekaniska och automatiserade system garanteras. Med hjälp av den virtuella modellen kan vissa delar av utrustningen returneras till designfasen och funktionsfel eller flaskhalsar elimineras innan enheten tillverkas.

 

Användningen av en digital tvilling sparar tid och kostnader:

 

 • enheten har testats redan i samband med designen
 • optimering av utrustningen vid behov
 • enheten som ska tillverkas byggs driftklar på en gång
 • ytterligare inköp av komponenter som ska tillverkas elimineras
 • tillverkningstiden är kortare.

Virtuell idrifttagning (Virtual Comissioning)

Virtuell idrifttagning innebär virtuell testning, där man fokuserar på att starta produktionen snarare än att utveckla en enhet eller linje. Vid virtuell idrifttagning konstrueras till exempel gränssnitt till andra enheter eller datainsamling och rapportering före installationen. Vanligtvis utgör idrifttagningen det sista steget i projektets tidslinje, men virtuell idrifttagning kan förverkligas redan under designen eller tillverkningen. Den kan ersätta en betydande del av eller till och med helt ersätta traditionell implementering på plats. Fördelarna med virtuell idrifttagning jämfört med traditionella metoder är:

 

 • den kan utföras under projektets tidslinje i ett tidigare skede
 • den förkortar projektets totala tid
 • den minskar eller till och med eliminerar behovet av dyra idrifttagningsdagar runt om i världen
 • den minskar arbetsbelastningen för distributionspersonalen
 • eventuella mekaniska eller programvarufel upptäcks innan maskinen levereras
 • den fungerar som ett hjälpmedel vid distansering
 • företagsriskerna i olika globala situationer minskar när behovet av resor minskar
 • den erbjuder en bättre kundupplevelse eftersom produkterna är förtestade

Datainsamling och rapportering

I dagens informationssamhälle behövs och samlas information i allt högre grad. Datainsamling kan från en enda maskin genomföras till produktionslinjer och anläggningar. De insamlade uppgifterna är vanligtvis inte tillräckliga utan behöver översättas till konkreta data genom rapportering. Vid rapportering omvandlas önskad mätdata till text eller grafisk data som är lätt och snabb att tolka.

 

Vi tillhandahåller planerings- och definitionstjänster för datainsamling genom att börja med att fastställa behovet. Som minst kan datainsamlingen vara något så enkelt som att spela in i en textfil, medan data på de största systemen samlas in i en mängd olika databaser eller molntjänster. Med flera års erfarenhet hittar vi rätt lösning för era behov och implementerar den tillsammans. Av otaliga användnings- och applikationsexempel erbjuder vi till exempel:

 

 • realtidsövervakning och utvärdering av produktion: styckeräknare, ledtider, spillräknare. Baserat på sensordata kan data beräknas för ett antal olika behov
 • övervakning och bedömning av underhållsbehov: felindikatorer och larm, tillståndsbedömning och förebyggande underhåll. Genom att övervaka maskinens tillstånd kan betydande besparingar uppnås med snabba åtgärder
 • automatiska rapporter
 • analytik
 • budgetering

Molntjänster

Vi tillhandahåller molntjänster för datainsamling och rapporteringsbehov. Som ett alternativ till en traditionell server erbjuder molntjänsten framsynthet, flexibilitet och arbetseffektivitet. Vår molntjänst kan också anslutas till en digital tvilling, i vilket fall allt är förbyggt för enhet eller line-up och data som erhålls kan användas för systemutveckling både i förväg och under själva produktionen. Molntjänsten är också säker eftersom säkerhetsuppdateringarna alltid är uppdaterade och den lagrade informationen effektivt distribuerad. Att distribuera tjänsten är enkelt för våra kunder. Vi skräddarsyr servicepaketet till exakt det ni önskar och bygger systeminfrastrukturen och hanterar underhållet av tjänsten. Molntjänsten möjliggör funktioner såsom:

 

 • lagring av data
 • analytik
 • rapportering
 • dataanvändning 24/7
 • data finns tillgänglig där den behövs

Robotik

Har ni en robot eller har ni funderat på att skaffa en? Som en del av våra automatiseringstjänster kan vi erbjuda en heltäckande robotiklösning. Vår expertis omfattar både robot- eller robotcellsprogrammering och mekanisk utrustning för olika ändamål. Med den senaste utbildningen inom branschen och vår praktiska erfarenhet behärskar våra designers driftsmiljöer och produkter från ett flertal robottillverkare. Med våra test- och datainsamlingstjänster stöder vi ditt företag under hela livscykeln för robotik:

 

 • programmering och planering av driften av robotar och robotceller
 • samarbetsrobotar
 • robotverktyg och tilläggsutrustning
 • maskinsäkerhet
 • fjärrprogrammering
 • datainsamling och rapportering
 • relaterade automatiseringssystem och mekanisk utrustning

Intresserad?
Kontakta våra experter!

Case

Våra kunders

framgångsberättelser

Tjänster

Expertis inom

design av

automatisering och mekanik