Automaatiosuunnittelu

Automaation suunnittelupalvelut

Automaatiosuunnittelumme palvelee pääasiassa koneautomaation ja tehdasautomaation ympäristöissä. Pitkän ja ajan tasalla olevan kokemuksemme ansiosta automaatiojärjestelmät suunnitellaan toimiviksi ja varmoiksi kokonaisuuksiksi. Automaatiojärjestelmien elinkaaren aikana ylläpito huolehtii ajantasaisuudesta ja soveltuvuudesta juuri kulloiseenkin automaatiotarpeeseen. Työskentelemme joko itsenäisesti tai osana tiimiänne, aina yhteistyössä kanssanne.

 

“Tahdomme olla osaavin, luotettavin ja parhaiten toimintaanne tukeva yhteistyökumppani”.

 

Automaatiosuunnittelu on suunnattu  esimerkiksi koneita ja laitteita valmistaville yrityksille, elintarviketeollisuuteen ja prosessiteollisuuteen. Piirikaavio- ja layout suunnittelu mukaan lukien automaatiosuunnittelun palveluista koostuu automatisoinnin jokaisen vaiheen kattava palvelu. Lisäksi palvelutarjontaa voidaan täydentää mekaniikkasuunnittelulla, teknisellä laskennalla ja projektin hoidolla, jolloin koko työn ulkoistaminen onnistuu vaivattomasti. Joustava toimintatapamme mahdollistaa juuri tarpeenne mukaisen palvelukokonaisuuden.

 

Näissä voimme olla avuksi:

PLC ohjelmointi

Suunnitteletteko automatisointia, mutta automaatiosuunnittelu, PLC ohjelmointi / logiikkaohjelmointi ja käyttöönotto on vierasta tai resurssit siihen ovat rajalliset? Tarjoamme vuosien kokemuksella ohjelmointisuunnittelupalveluita logiikoilla ohjattuihin järjestelmiin. Olemme Beckhoff  Automation Oy:n sertifioitu partneri. Myös muiden valmistajien logiikat ovat meille tuttuja. Autamme mielellämme myös logiikkajärjestelmän valinnassa jo esisuunnitteluvaiheessa. Tällöin järjestelmä saadaan vastaamaan todellista tarvetta ja pidetään mahdollinen laajennettavuus selkeänä mielessä.

Käyttöliittymät HMI

Jokainen automaattinen järjestelmä, olipa se esimerkiksi pieni lajitteluyksikkö, tai suuri tuotantolinja, tarvitsee käyttöliittymän. Käyttöliittymä tai HMI ( a human-machine interface) voi olla muutaman painonapin, merkkivalon ja vääntökytkimen sisältävä yksinkertainen operointipaneeli tai moderni ja skaalautuva graafinen kosketusnäyttö. Tarjoamme käyttöliittymän suunnittelupalvelut pieniin ja suuriin tarpeisiin aina käyttöliittymän esisuunnittelusta graafiseen ohjelmointiin, käyttöönottoon ja käyttökoulutukseen saakka.

Servomoottorien liikeenohjaus

Suuri dynamiikka, tarkka paikoitus ja toistotarkkuus, äärimmäisen nopeat kiihdytykset ja jarrutukset. Jos edellä mainitut avainsanat täsmäävät ratkaisutarpeeseen, on servotekniikka oikea ratkaisu sovellukseenne. Servotekniikka yhdistettynä logiikkaohjattuun (PLC) järjestelmään graafisella käyttöliittymällä (HMI) tarjoaa huippumodernin ympäristön, olipa kyseessä testausjärjestelmä tai vaikkapa koneistuskeskus, jolta vaaditaan suuria fyysisiä toistotarkkuuksia tai nopeita suunnanmuutoksia. Tarjoamme käyttöönne palvelut aina ratkaisun määrittämisestä käyttöönottoon ja käyttökoulutukseen saakka.

Taajuusmuuttajakäytöt

Mietitkö ratkaisua turhaan tai liian nopeasti pyörivälle moottorikäytölle? Olipa kysymyksessä tuotantolinjan linjamoottori tai kiinteistön HVAC-laite, taajuusmuuttaja tarjoaa ratkaisun ongelmaan. Taajuusmuuttajakäytöllä kyetään tehostamaan moottorikäytön toimintaa säätämällä esimerkiksi moottorin pyörimisnopeus oikeaksi ja näin säästämään energiaa tehokkaasti, joka on tämän päivän megatrendi ja näkyy myös käyttökustannuksissa. Tarjoamme suunnittelupalveluja pääasiassa koneita ja laitteita valmistaville yrityksille kohteisiin, jossa moottorin säätö taajuusmuuttajalla tulee kysymykseen.

Toimintakuvaukset

Koneen toiminta on kristallinkirkkaana mielessä, mutta kuinka se kerrotaan koneen ohjausta suunnittelevalle taholle? Tähän ongelmaan törmätään automaatiossa toistuvasti. Lähes aina automaatiosuunnittelua aloitettaessa lähtötiedot ovat vajaat ja tämä hidastaa ja hankaloittaa suunnittelutyön aloittamista puhumattakaan kustannuksien kasvamisesta. Kokemuksellamme tarjoamme asiantuntija-avun laitteenne toimintakuvauksen laatimiseen lähtötietojen ja keskusteluiden pohjalta. Toimintakuvaus luo pohjan tehokkaalle ja määrätietoiselle ohjelmointi- ja käyttöönottoprojektille.

Piirikaavio- ja layoutsuunnittelu

Olemme apunanne sähkö- ja automaatiosuunnittelun jokaisessa vaiheessa. Esisuunnittelun komponenttimäärittelystä alkaen teemme viimeistellyt ja puhtaaksi piirretyt sähkö- ja automaatiodokumentit. Tarjoamme käyttöönne sähkö- ja automaatiosuunnittelupalvelut moderneilla työkaluilla. Suunnittelumateriaali sisältää mm. sisällysluettelot, piirikaaviot, keskuksien layout suunnittelu sekä osa- ja kaapeliluettelot.

Virtuaalinen testaus (Digital Twin)

Virtuaalisessa testauksessa testattavan kohteen 3D-mallia ohjataan automaatiojärjestelmällä. Käytettävä 3D-malli saadaan nykyään useimmiten laitteen suunnittelun tuotteena ja automaatiojärjestelmänä toimii todellinen laitetta, linjastoa tai tehdasta varten suunniteltu ja ohjelmoitu järjestelmä. Digitaalinen kaksonen tai digital twin toimii kohteen toiminnan testauksessa ja sen avulla voidaan varmistaa sekä mekaanisen, että automaatiojärjestelmän toiminta. Virtuaalimallin perusteella voidaan laitteiston tiettyjä osia palauttaa suunnitteluun ja poistaa toimintahäiriöt tai pullonkaulat ennen laitteen valmistusta.

 

Digitaalisen kaksosen käytöllä säästetään aikaa ja kustannuksia:

 

 • laite on testattu jo suunnittelun yhteydessä
 • tarvittaessa voidaan suorittaa laitteiston optimointi
 • valmistettava laite rakennetaan kerralla toimintavalmiiksi
 • ylimääräiset ostot valmistettavista osista ja ostettavista komponenteista poistuvat
 • valmistukseen käytetty aika on lyhyempi.

Virtuaalinen käyttöönotto (Virtual Comissioning)

Virtuaalinen käyttöönotto on virtuaalista testausta, jossa keskitytään laitteen tai linjaston kehittämisen sijaan tuotannon käynnistämiseen. Virtuaalisessa käyttöönotossa esimerkiksi rajapinnat muihin laitteisiin tai tiedonkeruu ja raportointi rakennetaan valmiiksi ennen asennusta. Perinteisesti käyttöönotto on projektin aikajanan viimeisimpiä vaiheita, mutta virtuaalisesti tehtävä käyttöönotto voidaan suorittaa jo suunnittelun tai valmistuksen aikana. Sillä voidaan korvata merkittävä määrä perinteistä, paikan päällä tehtävää käyttöönottoa tai jopa korvata se kokonaan. Virtuaalisen käyttöönoton etuja perinteisiin menetelmiin verrattuna ovat:

 

 • voidaan suorittaa projektin aikajanalla aikaisemmassa vaiheessa
 • lyhentää projektin kokonaisaikaa
 • vähentää merkittävästi kalliitta käyttöönottopäiviä ympäri maailmaa tai jopa poistaa niiden tarve kokonaan
 • vähentää työn kuormittavuutta käyttöönottoon osallistuvan henkilöstön osalta
 • mahdolliset mekaaniset tai ohjelmalliset virheet löytyvät ennen koneen toimitusta
 • toimii apuna etäkäyttöönotoissa
 • liiketoiminnan riskit erilaisissa globaaleissa tilanteissa pienenevät matkustustarpeen vähentyessä
 • antaa paremman asiakaskokemuksen, koska tuotteet ovat valmiiksi testattuja

Tiedonkeruu ja raportointi

Nykyajan tietoyhteiskunnassa tietoa tarvitaan ja kerätään yhä enemmän. Tiedonkeruu voidaan toteuttaa yksittäisestä koneesta tuotantolinjoihin ja -laitoksiin. Kerätty data itsessään ei useimmiten riitä vaan se täytyy muuttaa konkreettiseksi tiedoksi raportoinnin avulla. Raportoinnissa halutut mittaustiedot muutetaan tekstiksi tai graafiseksi tiedoksi, joka on helppoa ja nopeaa tulkita.

 

Tarjoamme tiedonkeruun suunnittelu- ja määrittelypalvelut käyttöönne aloittamalla tarpeen määrittämisestä. Pienimmillään tiedonkeruu voi olla yksinkertaista tekstitiedostoon kirjaamista, kun taas suurimmissa järjestelmissä data kerätään erilaisiin tietokantoihin tai pilvipalveluihin. Vuosien kokemuksella löydämme oikean ratkaisun tarpeeseenne ja toteutamme sen yhdessä kanssanne. Lukemattomista käyttö- ja sovellusesimerkeistä palvelemme esimerkiksi:

 

 • tuotannon reaaliaikainen seuranta ja arviointi: kappalelaskurit, läpimenoajat, hukkalaskurit. Anturitietojen perusteella voidaan laskea tietoa lukuisiin eri tarpeisiin
 • huoltotarpeen seuranta ja arviointi: vikailmaisimet- ja hälytykset, kunnonarviointi ja ennakoiva huolto. Koneen kuntoa seuraamalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä oikea-aikaisilla toimenpiteillä
 • automaattiset raportit
 • analytiikka
 • budjetointi

Pilvipalvelut

Tarjoamme käyttöönne pilvipalvelut tiedonkeruun ja raportoinnin tarpeisiin. Vaihtoehtona perinteiselle serverille pilvipalvelu tuo ennakointia, joustavuutta ja työtehoa. Pilvipalvelumme on myös yhdistettävissä digitaaliseen kaksoseen, jolloin kaikki on rakennettu valmiiksi laitteen tai linjaston ylösajoa varten ja saatua dataa voidaan käyttää järjestelmän kehittämiseen sekä ennakkoon, että tuotannon aikana.  Pilvipalvelu on myös turvallinen, koska tietoturvapäivitykset ovat aina ajan tasalla ja tallennettu tieto on tehokkaasti hajautettu. Palvelun käyttöönotto on asiakkaillemme yksinkertaista ja helppoa. Me räätälöimme palvelupaketin juuri halutunlaiseksi ja rakennamme järjestelmän infrastruktuurin sekä hallitsemme palvelun ylläpidon. Pilvipalvelu mahdollistaa toiminnot, kuten:

 

 • datan tallennus
 • analytiikka
 • raportointi
 • datan käyttö 24/7
 • data on käytettävissä siellä missä tarvitaan

Robotiikka

Onko teillä robotti tai onko sellainen mietinnässä? Osana automaation palvelujamme meillä on tarjota laaja ratkaisu robotikkaan. Osaamisemme kattaa sekä robotin tai robottisolun ohjelmoinnin että mekaanisen varustelun eri tarkoituksiin. Alan viimeisimmän koulutuksen sekä käytännön kokemuksen avulla suunnittelijamme hallitsevat käyttöympäristöt ja useiden robottivalmistajien tuotteet. Testaus- ja tiedonkeruupalvelujemme myötä olemme tukemassa liiketoimintaanne koko robotisoinnin elinkaaressa:

 

 • robottien ja robottisolujen ohjelmointi ja suunnittelu
 • yhteistyörobotit
 • robottien työkalut ja lisälaitteet
 • koneturvallisuus
 • etäohjelmointi
 • tiedonkeruu ja raportointi
 • liittyvät automaatiojärjestelmät ja mekaaniset laitteet

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Caset

Asiakkaidemme

menestystarinoita

Palvelut

Automaation ja mekaniikan

huippuosaamista

suunnitteluun