Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelupalvelumme on tarkoitettu useille eri teollisuuden aloille ja ympäristöihin, kuten elintarviketeollisuuteen, konepajoille, kappaleenkäsittelyjärjestelmiä valmistaville yrityksille sekä prosessi-, ajoneuvo- ja koneenrakennusteollisuuteen.

Kumppanisi kaikissa tuotekehityksen vaiheissa

Oli tarve mikä tahansa, autamme pääsemään tavoitteisiin laadukkaasti. Olemme kumppanisi esimerkiksi tuotekehityksessä, ylläpitosuunnittelussa tai uuden tuotteen suunnittelussa.

Kokonais­palvelussamme on uudenlainen näkökulma

Yhdessä muiden palveluidemme kanssa mekaniikkasuunnittelu muodostaa teknologisen kokonaisuuden, joka kattaa suunnitteluprojektin jokaisen vaiheen. Voit hyödyntää monipuolista ja pitkää kokemustamme tuotteenne ominaisuuksien kehittämisessä, valmistuskustannusten pienentämisessä tai ajatuksien jalostamisessa valmiiksi tuotteeksi.

Mekaniikkasuunnittelun palvelut

Joustava toimintatapamme antaa mahdollisuuden koota juuri tarpeenne ja resurssienne mukaisen palvelukokonaisuuden. Työskentelemme joko itsenäisesti tai osana tiimiänne, aina yhteistyössä kanssanne.

mekaniikkasuunnittelu-kone-ja-laitesuunnittelu

Kone- ja laitesuunnittelu

Kone- ja laitesuunnittelu vaatii tarkkuutta sekä laajaa osaamista erilaisista koneista, laitteista ja niiden käyttökohteista. Asiantuntijamme jalostavat tarpeesi tuottavaksi koneeksi, jossa on huomioitu kaikki tarvittavat ominaisuudet – käyttömukavuutta ja turvallisuutta unohtamatta.

Monipuolisia palveluita soveltamalla, saamme ideat liikkumaan saman katon alla. Suunnittelijamme ovat pätevöityneet haastavissa koneiden ja laitteiden suunnitteluprojekteissa teollisuuden eri ympäristöihin. Tiimistämme löytyy osaaminen, oli kyseessä sitten modernisointi, uuden laitteen suunnittelu tai ylläpito.

 • Elintarviketeollisuus
 • Puunjalostusteollisuus
 • Metallien jatkojalostus
 • Kappaleenkäsittely
 • Prosessiteollisuuden koneet ja laitteistot.
mekaniikkasuunnittelu-rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelua toteutetaan monipuolisesti teollisuuden monipuolisiin ja vaativiin tarpeisiin. Rakennesuunnittelu- ja laskentapalvelumme on tarkoitettu erilaisten teräsrakenteiden ja laitepetien valmistukseen sekä hoitotasojen suunnitteluun. Palkkien ja profiilien ohella kokemuksemme kattaa myös ohutlevyistä valmistetut rakenteet. Suunnittelemme vaativat, dynaamisten kuormitusten, ja sekä väsyttävän että palokuormien alaiset kohteet.

Osaavan rakennesuunnittelun avulla varmistetaan, että lopputuloksena on toimiva ja turvallinen kokonaisuus. Olennainen osa rakennesuunnitteluamme on aina myös laskentapalvelumme, jonka avulla taataan rakenteen, ja koko tuotteen tai laitteen kestävyys – sekä yhteensopivuus yrityksenne prosessissa. Testaamme ja tutkimme rakenteet aina muun muassa lujuuslaskennan ja virtuaalisten analyysityökalujemme avulla.

Asiantuntijamme ovat erikoistuneet suunnittelemaan eri teollisuuden osa-alueiden tarpeisiin laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Voimme olla mukana projektissa joko osittain ja hoitaa tietyn ennalta määritellyn kokonaisuuden tai toimia koko projektin projektipäällikkönä avaimet käteen -periaatteella.

Suunnittelu tehdään konedirektiiviin 2006/42/EY, Eurocoden eri osien tai esimerkiksi SFS-EN 50341 -standardin mukaisesti.

 • Laiteasennusteräkset
 • Jalustat
 • Konerungot
 • Laite- ja kojetilat
 • Putki- ja kuljetinsillat
 • Hoitotasot, portaikot ja kaiteet
 • Sähkönjakeluverkkojen teräsrakenteet
ajoneuvoteollisuus

Ajoneuvoteollisuus

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus suunnittelusta ajoneuvollisuuden moninaisiin tarpeisiin. Ajantasaiset tietomme erilaisista teknologioista, valmistusmenetelmistä ja ajoneuvoteollisuuden yksilöllisistä prosesseista auttavat suunnittelemaan moderneja rakenteita ja laitteita, ja digitalisoimaan prosessejanne. Emme kuitenkaan vain suunnittele, vaan autamme viemään asiat konkretiaan. Testaamme, tutkimme ja kehitämme tuotettanne muun muassa lujuuslaskennan ja virtuaalisten analyysityökalujemme avulla. Näin varmistamme, että tuotantoonvieminen onnistuu vaivattomasti, ja liiketoimintanne voi jatkua katkeamatta.

Osallistumme projektiinne kokonaisuudessaan tai sovituin osin. Toimimme omalla osaamisalueellamme mekaniikkasuunnittelussa ja koneenrakennuksessa, sekä suunnitteluun liittyvissä toiminnoissa. Asiantuntijamme ovat yrityksenne lisäresurssi; toimimme ydinosaamisenne tukena ja tuomme uutta osaamista organisaatioonne.

 • Raskas kalusto
 • Työkoneet
 • Päällysrakenteet ja säiliöt
 • Ohjaamot
 • Suunnittelu, valmistus ja tuotekehitys
 • Teknisen tuotetiedon laatiminen ja hallinta
 • Varaosadokumentaatio
tuotesuunnittelu

Tuotesuunnittelu

Tuotesuunnittelupalvelumme sopii tuotteiden kehittämiseen, aina ideasta tuotantovalmiiksi myyntiartikkeliksi. Asiantuntijamme ovat tehneet vuosien aikana suunnittelua useille toimialoille, ja osaavat auttaa eri osa-alueiden tuote- ja laitesuunnittelussa.

Usein riittää, että sinulla on valmiina idea, ajatus siitä, mitä yrityksenne tarvitsee – me autamme jalostamaan idean valmiiksi konseptiksi, miettimään yksityiskohtat ja kaikki tuotteen suunnitteluun liittyvät asiat. Testaamme, tutkimme ja laskemme tarvittavat tiedot, jotta konseptin mukainen tuote, laite tai järjestelmä toimii ja on turvallinen käytössä.

Parhaimmillaan tuotesuunnittelumme toimii yrityksenne oikeana kätenä. Ulkopuolisen asiantuntijan apu auttaa miettimään kokonaisuutta eri näkökulmista, ja punnitsemaan ratkaisuvaihtoehtoja. Voimme toimia yhtenä projektin osana tai auttaa koko tuotesuunnitteluprosessin läpiviemisessä. Sparraamme ja autamme yritystänne saamaan toimivan tuotteen ja lopputuloksen, joka on juuri sopiva prosesseihinne – ja koko liiketoimintaanne.

 • Ideointi
 • Konseptointi
 • Yksityiskohtien suunnittelu
 • Valmistussuunnittelu
 • Verifiointi
 • Tuotantoon saattaminen
mekaniikkasuunnittelu-materiaalin-siirtotekniikka

Materiaalin siirtotekniikka

Jauhemaisten ja nestemäisten materiaalien siirto sekä varastointi on merkittävä perustarve prosessiteollisuudessa. Laitteet tai laitekokonaisuudet suunnitellaan täyttämään kohdekohtaiset vaatimukset, aina tarvittavat standardit huomioiden. Suunnittelumme kattaa kaikki materiaalin siirron osa-alueet, kapasiteetti- ja lujuuslaskennasta instrumentointiin ja automaatioon.

 • Ruuvi-, kola- ja hihnakuljettimet, elevaattorit
 • Rumpuseulat
 • Paineilmasiirtojärjestelmät
 • Siilot varusteineen, kuten annostelijat, suodattimet, mittaus ja anturointi
 • Nestesäiliöt
 • Putkistot jauheille, nesteille ja kaasuille
 • Laitteistojen teräsrakenteet, kannattimet ja hoitotasot
mekaniikkasuunnittelu-ohutlevysuunnittelu

Ohutlevysuunnittelu

Ohutlevysuunnittelu luo vaihtoehtoja rakenteisiin sekä kokoonpanoihin ja tuo merkittäviä kustannussäästöjä korkean automaatioasteen muodossa. Ohutlevytekniikka on meille tärkeä osa suunnitteluprojektia, ja koko henkilöstömme on koulutettu hallitsemaan nykyaikaisen ohutlevyvalmistuksen mahdollisuudet.

Laadukkaan suunnittelun ja valmistuksen avulla saavutetaan kappaleelle halutut ominaisuudet:

 • Hitsien määrä minimoidaan tai poistetaan kokonaan hallitsemalla oikeat liitosmenetelmät.
 • Suunnittelemme optimoidun rakenteen ja todennamme kestävyyden mekaanisesti vaativissa kohteissa laskentatyökalujemme avulla.
 • Tuotannon automatisointi määritetään suunnittelussa eräkoon ja ohutlevyosan ominaisuuksien mukaisesti. Kappale valmistetaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti eri leikkaus- ja muotoilumenetelmiä, taivutusautomaatteja ja -robotteja sekä kappaleenkäsittelyjärjestelmiä hyödyntäen.
 • Valitsemme valmistusmateriaalit, kuten alumiinit, ruostumattomat teräkset, erilaiset rakenneteräkset, erikoismetallit ja valmiiksi pintakäsitellyt levyt käyttökohteen mukaan.
mekaniikkasuunnittelu-paineastiasuunnittelu

Paineastiasuunnittelu

Paineastiasuunnittelu vaatii pitkää kokemusta ja asiantuntemusta. Suunnittelijoillamme on vahvaa osaamista teollisuuden ja liikkuvan kuljetuskaluston paineastioiden laskennasta, suunnittelusta ja asianmukaisesta dokumentaatiosta.

Suunnittelemme ja laskemme painesäiliöt aina vaadittujen raja-arvojen ja standardien mukaisesti. Otamme huomioon muun muassa seuraavat: PED 2014/68/EC, EN13445 ja ASME VIII sekä SFS-EN 14025. Laskennan ja suunnittelun lisäksi paineastia tai -laite vaatii laajan dokumentaation.

 • Laskenta
 • Suunnittelu
 • Vaatimustenmukaisuusvakuutukset, yleiskuvaus, vaara-analyysit, käyttöohjeet
 • Dokumentaation keräys
 • PMA-analyysit
 • Suunnitelmien tarkastuttaminen
mekaniikkasuunnittelu-työkalusuunnittelu

Työkalusuunnittelu

Työkalusuunnittelu on avain onnistuneeseen valmistukseen. Valmistuksen avuksi tarvitaan oikeat työkalut, jotka voivat olla mekaanisia tai automatisoituja. Otamme huomioon valmistuksen ja työskentelyn kannalta olennaiset tekijät, ja suunnittelemme juuri haluttuun tehtävään soveltuvat erikoistyökalut. Näin työskentely on tehokasta, laadukasta ja turvallista.

 • Särmärin lävistävät ja muotoilevat työkalut
 • Robottien tarttujat ja paikoitukseen liittyvät apulaitteet
 • Kokoonpanotyökalut
 • Jigit hitsaamiseen ja mittaamiseen
 • Teränpitimet lastuaviin työkaluihin
 • Kiinnipitimet
mekaniikkasuunnittelu-ohjaamosuunnittelu

Ohjaamosuunnittelu

Työkoneohjaamo on vaativa ympäristö, jonka suunnittelu vaatii oikean tekijän. Meillä on pitkä kokemus erilaisten työkoneiden ja traktoreiden ohjaamoiden suunnittelusta, ja autamme asiakkaitamme ohjaamosuunnittelussa vahvalla asiantuntijuudella.

Usein suunnittelun pohjana on muotoilijan tekemä konsepti, jonka tuotantoon vieminen vaatii erikoisosaamista teräsrakenteiden, erilaisten komponenttien ja muotoilua tukevien sisustusmateriaalien sekä lasituksen suunnittelusta. Ohjaamosuunnitteluun liittyy oleellisesti myös lujuustekninen suunnittelu ja tekninen laskenta sekä valmiin prototyypin testaus.

mekaniikkasuunnittelu-konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelu

Mietitkö täysin uudenlaista konseptia tuotteellesi, laitteellesi tai kenties koko valmistusprosessille? Usein konsepti kirkastuu, kun siihen tuodaan ulkopuolista osaamista ja asiantuntemusta sekä useampia näkökulmia.

Ideoimme ja sparraamme kanssasi ideaa konseptista. Tuomme mukaan suunnitteluun kokemuksemme erilaisista rakenteista, komponenteista ja materiaaleista, sekä mekaniikkasuunnittelun ja automaatiosuunnittelun hyviksi havaituista käytännöistä. Yhdessä viemme toimivan ja toteutuskelpoisen konseptin käytäntöön ja tuotantoon.

mekaniikkasuunnittelu-valmistusdokumentaatio

Valmistusdokumentaatio

Valmistusdokumentaatio pitää sisällään kaiken tarvitsemasi ja yhdessä sovitun dokumentaation. Dokumentaatio toimitetaan tilaajan haluamassa laajuudessa ja CAD-formaatissa, 2D-geometriatiedostoina, pdf-dokumentteina tai lisenssivapaassa 3D-katseluformaatissa. Lisäksi sähköistämme vanhan dokumentoinnin, ja toteutamme valmistuspiirustukset valmiista suunnitelmista.

 • Solid Works
 • Solid Edge
 • Inventor
 • Vertex G4
 • NX
 • Creo
 • Tekla

Nosta kilpailukykysi uudelle tasolle

Kotimainen huipputiimimme suunnittelee kanssasi huomisen teknologiaa – asiakkaan innovaatiot, tarpeet ja tavoitteet edellä.

Referenssit

Asiakkaanamme on helppo olla, sillä asiakas on meillä aina ykkönen

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijap­alveluidemme avulla täydennät palvelusta juuri sinun tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden