Tietosuoja

Rekisteriseloste

Henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Caplan Oy, Kampusranta 9C, 60320 Seinäjoki, caplan@caplan.fi

Rekisterin nimi

Caplan Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Caplan Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi ja viestintä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämä tieto on ryhmitelty yrityksittäin ja sisältää tiedon yrityksen nimestä, toimialasta, osoitteesta, kontaktihenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteen, aseman yrityksessä sekä yleistä tietoa asiakkuudesta (mm. suoramarkkinointikielto)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koostettu henkilön itsensä luovuttamista tiedoista, Caplan Oy:n asiakastiedoista sekä yleisesti saatavilla olevista tiedoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja edelleen kolmansille osapuolille, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt omat tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteriin merkityllä on myös oikeus kieltää rekisterin tietojen käyttö suoramarkkinoinnissa. Kaikissa tietosuojaan tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen caplan@caplan.fi

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä pidetään pilvipalvelussa (henkilötietojen käsittelijä), joka on suojattu vahvalla tunnistautumisella ja riittävillä palomuureilla. Henkilötietojen käsittelijä on sitoutunut pitämään tiedot luottamuksellisina.