Digitaaliset palvelut

Digital Twin - Caplan Oy

Digitaaliset palvelut

Digitaaliset palvelumme on kehitetty tehostamaan toimintaanne. Palvelun teho perustuu oikea-aikaiseen ja oikeaan tietoon, jota hankitaan simuloimalla tai keräämällä sitä olemassa olevasta järjestelmästä.

 

IoT-palvelumme auttavat sinua ennakoimaan, automatisoimaan ja ymmärtämään paremmin omaa liiketoimintaasi. Tiedonkeruun avulla liiketoimintaan saadaan sujuvuutta, ja samalla säästetään merkittävästi resursseja. Tieto kulkee reaaliajassa nopeasti ja vaivattomasti. Samalla tieto tallentuu pilvipalveluihin turvaan ja on kaikkien käytettävissä. Kun halutut tiedot analysoidaan ja raportoidaan oikeassa muodossa, myös päätöksenteko helpottuu ja päätökset pohjautuvat faktatietoon. Tiedonhallintaan ja -tallentamiseen tarkoitetut palvelumme ovat asiakkaidemme käytössä, ja ne täydentävät olennaiselta osaltaan muun muassa automaatiojärjestelmän täysimittaista hyödyntämistä.

 

Digital Twin -teknologia on olennainen osa kaikkea suunnitteluamme. Digitaalisen kaksoiskappaleen avulla voimme testata tuotetta tai vaikka koko tuotantolinjaa virtuaalisesti. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti myös käyttöönottovaiheessa. Näin nopeutetaan päätöksentekoa, parannetaan laatua ja säästetään aikaa, rahaa sekä luontoa.

 

Asiantuntijamme auttavat sinua hyödyntämään digitaalisia palveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla omassa liiketoiminnassasi. Yhdessä muiden palveluidemme kanssa, voit toteuttaa kokonaisuuksia, jotka edustavat viimeisintä tekniikkaa ja huippusuunnittelua.

Näissä voimme olla avuksi:

Digital Twin

Virtuaalinen testaus

Virtuaalisessa testauksessa testattavan kohteen 3D-mallia ohjataan automaatiojärjestelmällä. Käytettävä 3D-malli saadaan nykyään useimmiten laitteen suunnittelun tuotteena, ja automaatiojärjestelmänä toimii todellista laitetta, linjastoa tai tehdasta varten suunniteltu ja ohjelmoitu järjestelmä. Digitaalinen kaksonen tai Digital Twin toimii kohteen toiminnan testauksessa ja käyttöönotossa. Digital Twinin avulla voidaan varmistaa sekä mekaanisen-, että automaatiojärjestelmän toiminta.

 

Virtuaalisessa testauksessa laitteiston tiettyjä osia voidaan palauttaa suunnittelun aikana takaisin suunnitteluun ja poistaa toimintahäiriöt tai pullonkaulat ennen laitteen valmistusta. Hyödyntämällä digitaalista kaksosta, säästetään sekä aikaa, kustannuksia että ympäristöä.

 

Digital Twin -teknologian avulla tehtävän testauksen etuna ovat muun muassa:

 • laite on testattu jo suunnittelun yhteydessä
 • tarvittaessa voidaan suorittaa laitteiston optimointi
 • valmistettava laite rakennetaan kerralla toimintavalmiiksi
 • ylimääräiset ostot valmistettavista osista ja ostettavista komponenteista poistuvat
 • valmistukseen käytetty aika on lyhyempi.

Virtuaalinen käyttöönotto (Virtual Comissioning)

Digital Twin -teknologian avulla toteutettava virtuaalinen käyttöönotto keskittyy tuotannon käynnistämiseen. Rajapinnat muihin laitteisiin tai järjestelmiin rakennetaan valmiiksi ennen asennusta. Perinteisesti käyttöönotto on yksi projektin viimeisistä vaiheista, mutta virtuaalisesti tehtävä käyttöönotto voidaan suorittaa jo suunnittelun tai valmistuksen aikana. Sen avulla on mahdollista korvata paikan päällä tehtävä käyttöönotto suurelta osin tai jopa kokonaan.

 

Virtuaalisen käyttöönoton etuja ovat:

 • käyttöönotto voidaan suorittaa aikaisemmassa projektin vaiheessa
 • projektin kokonaisaika lyhenee
 • kalliit käyttöönottopäivät ympäri maailmaa vähenevät tai niiden tarve poistuu kokonaan
 • työn kuormittavuus vähenee käyttöönottoon osallistuvan henkilöstön osalta
 • mahdolliset mekaaniset tai ohjelmalliset virheet löytyvät ennen koneen toimitusta
 • toimii apuna etäkäyttöönotoissa
 • liiketoiminnan riskit globaaleissa tilanteissa pienenevät matkustustarpeen vähentyessä
 • asiakaskokemus paranee, kun tuotteet ovat valmiiksi testattuja.

Tiedonkeruu

Haluttu tieto tai tarve määrittelee tiedonkeruun toteutustavan. Tietoa voidaan kerätä joko automaatiojärjestelmästä, automaatiojärjestelmän ulkopuolisista antureista tai molemmista yhdessä. Hyvin toteutettu tiedonkeruu joustaa analysoinnin ja raportoinnin tarpeiden mukaan.

Tiedon analysointi

Analysointi on tiedonkeruun tuottaman raakadatan käsittelyä ja jatkojalostamista. Raakadatan määrää voidaan karsia poimimalla sieltä tarpeellinen tieto. Analysoinnissa tarpeellinen tieto jalostetaan tulkittavaan muotoon.

Tiedon raportointi

Tiedon raportointi antaa käyttäjälle halutut tiedot järjestelmästä. Raportointi tapahtuu listauksina, taulukoina tai graafeina. Se voidaan suorittaa itsenäisesti tulkittavina raportteina tai syöttää tiedot muihin järjestelmiin.

 

Raportointi voidaan jakaa ajallisen tarpeen mukaisesti kolmeen osaan:

 • historiallinen tieto: tuotantoraportit, vikaantumisraportit jne.
 • reaaliaikainen tieto: hälytykset, laitteiston tämänhetkinen suorituskyky, tilanvalvonta
 • ennusteet: huoltotarpeet, materiaalin lisätilaukset, kuljetukset.

Pilvipalvelut

Tieto on arvokasta ja tarkoitettu vain yrityksenne käyttöönne. Tallennus pilvipalveluna on joustava ja turvallinen tapa pitää tieto tallessa: data on käytössänne missä vain, se on pilvessä hajautettuna useisiin eri sijainteihin, joka estää väärinkäytöt tehokkaasti. Pilvipalvelua käyttämällä vältetään myös oman palvelintilan ylläpito tietosuojan ja jatkuvasti kehittyvän laitteiston kannalta.

Etähallinta

Etähallinta voidaan toteuttaa kahdensuuntaisena tiedonsiirtona. Käytössänne ovat myös IP-kamerat.

Tietoturvapalvelut

Kaiken tiedon käsittelyn ja siirron täytyy tapahtua turvallisesti. Käytämme vain testattuja ohjelmistoja tai komponentteja. Kauttamme saat järjestelmän tietoturvatestaukset samassa paketissa alan huippuasiantuntijoiden toteuttamana.

Kiinnostuitko?

Kehitetään kilpailukykysi uudelle tasolle.

Referenssit

Asiakkaanamme on helppo olla,

sillä asiakas on meillä

aina ykkönen

Caplan Oy

Olemme automaation
ja mekaniikan asiantuntija
Seinäjoelta