Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelun palvelut

Mekaniikkasuunnittelupalvelumme on tarkoitettu useille eri teollisuuden aloille ja ympäristöihin, kuten elintarviketeollisuuteen, konepajoille, kappaleenkäsittelyjärjestelmiä valmistaville yrityksille sekä prosessi-, ajoneuvo- ja koneenrakennusteollisuuteen.

 

Oli tarve mikä tahansa, autamme pääsemään tavoitteisiin laadukkaasti. Olemme kumppanisi esimerkiksi tuotekehityksessä, ylläpitosuunnittelussa tai uuden tuotteen suunnittelussa: voit hyödyntää monipuolista ja pitkää kokemustamme tuotteenne ominaisuuksien kehittämisessä, valmistuskustannusten pienentämisessä tai ajatuksien jalostamisessa valmiiksi tuotteeksi.

 

Yhdessä muiden palveluidemme kanssa mekaniikkasuunnittelu muodostaa teknologisen kokonaisuuden, joka kattaa suunnitteluprojektin jokaisen vaiheen. Kun mekaniikkasuunnittelun rinnalle lisätään automaatiosuunnittelu, tekninen laskenta, projektinhallinta ja digitaaliset palvelut, saadaan koko työ ulkoistettua vaivattomasti. Hyödynnämme suunnittelussa digitaalista testausympäristöä, Digital Twin -teknologiaa, jonka avulla tuotantonne jatkuu keskeytyksettä.

 

Joustava toimintatapamme antaa mahdollisuuden koota juuri tarpeenne ja resurssienne mukaisen palvelukokonaisuuden. Työskentelemme joko itsenäisesti tai osana tiimiänne, aina yhteistyössä kanssanne.

Näissä voimme olla avuksi:

Kone- ja laitesuunnittelu

Kone- ja laitesuunnittelu vaatii tarkkuutta sekä laajaa osaamista erilaisista koneista, laitteista ja niiden käyttökohteista. Asiantuntijamme jalostavat tarpeesi tuottavaksi koneeksi, jossa on huomioitu kaikki tarvittavat ominaisuudet – käyttömukavuutta ja turvallisuutta unohtamatta.

 

Monipuolisia palveluita soveltamalla, saamme ideat liikkumaan saman katon alla. Suunnittelijamme ovat pätevöityneet haastavissa koneiden ja laitteiden suunnitteluprojekteissa teollisuuden eri ympäristöihin. Tiimistämme löytyy osaaminen, oli kyseessä sitten modernisointi, uuden laitteen suunnittelu tai ylläpito.

 

Kone- ja laitesuunnittelumme sopii muun muassa seuraaviin:

 • elintarviketeollisuus
 • puunjalostusteollisuus
 • metallien jatkojalostus
 • kappaleenkäsittely
 • prosessiteollisuuden koneet ja laitteistot.

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu suunnittelee ja laskee metalliset rakenteet erilaisiin kohteisiin. Suunnittelu tehdään konedirektiiviin 2006/42/EY, Eurocoden eri osien tai esimerkiksi SFS-EN 50341 -standardin mukaisesti.

 

Rakennesuunnittelukohteitamme ovat muun muassa:

 • laiteasennusteräkset
 • jalustat
 • konerungot
 • laite- ja kojetilat
 • putki- ja kuljetinsillat
 • hoitotasot, portaikot ja kaiteet
 • sähkönjakeluverkkojen teräsrakenteet.

Materiaalin siirtotekniikka

Jauhemaisten ja nestemäisten materiaalien siirto sekä varastointi on merkittävä perustarve prosessiteollisuudessa. Laitteet tai laitekokonaisuudet suunnitellaan täyttämään kohdekohtaiset vaatimukset, aina tarvittavat standardit huomioiden. Suunnittelumme kattaa kaikki materiaalin siirron osa-alueet, kapasiteetti- ja lujuuslaskennasta instrumentointiin ja automaatioon.

 

Suunnittelemme muun muassa seuraaviin:

 • ruuvi-, kola- ja hihnakuljettimet, elevaattorit
 • rumpuseulat
 • paineilmasiirtojärjestelmät
 • siilot varusteineen, kuten annostelijat, suodattimet, mittaus ja anturointi
 • nestesäiliöt
 • putkistot jauheille, nesteille ja kaasuille
 • laitteistojen teräsrakenteet, kannattimet ja hoitotasot.

Ohutlevysuunnittelu

Ohutlevysuunnittelu luo vaihtoehtoja rakenteisiin sekä kokoonpanoihin ja tuo merkittäviä kustannussäästöjä korkean automaatioasteen muodossa. Ohutlevytekniikka on meille tärkeä osa suunnitteluprojektia, ja koko henkilöstömme on koulutettu hallitsemaan nykyaikaisen ohutlevyvalmistuksen mahdollisuudet.

 

Laadukkaan suunnittelun ja valmistuksen avulla saavutetaan kappaleelle halutut ominaisuudet:

 • Hitsien määrä minimoidaan tai poistetaan kokonaan hallitsemalla oikeat liitosmenetelmät.
 • Suunnittelemme optimoidun rakenteen ja todennamme kestävyyden mekaanisesti vaativissa kohteissa laskentatyökalujemme avulla.
 • Tuotannon automatisointi määritetään suunnittelussa eräkoon ja ohutlevyosan ominaisuuksien mukaisesti. Kappale valmistetaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti eri leikkaus- ja muotoilumenetelmiä, taivutusautomaatteja ja -robotteja sekä kappaleenkäsittelyjärjestelmiä hyödyntäen.
 • Valitsemme valmistusmateriaalit, kuten alumiinit, ruostumattomat teräkset, erilaiset rakenneteräkset, erikoismetallit ja valmiiksi pintakäsitellyt levyt käyttökohteen mukaan.

Paineastiasuunnittelu

Paineastiasuunnittelu vaatii pitkää kokemusta ja asiantuntemusta. Suunnittelijoillamme on vahvaa osaamista teollisuuden ja liikkuvan kuljetuskaluston paineastioiden laskennasta, suunnittelusta ja asianmukaisesta dokumentaatiosta.

 

Suunnittelemme ja laskemme painesäiliöt aina vaadittujen raja-arvojen ja standardien mukaisesti. Otamme huomioon muun muassa seuraavat: PED 2014/68/EC, EN13445 ja ASME VIII sekä SFS-EN 14025. Laskennan ja suunnittelun lisäksi paineastia tai -laite vaatii laajan dokumentaation.

 

Hallitsemme koko prosessin alusta loppuun:

 • laskenta
 • suunnittelu
 • vaatimustenmukaisuusvakuutukset, yleiskuvaus, vaara-analyysit, käyttöohjeet
 • dokumentaation keräys
 • PMA-analyysit
 • suunnitelmien tarkastuttaminen.

Työkalusuunnittelu

Työkalusuunnittelu on avain onnistuneeseen valmistukseen. Valmistuksen avuksi tarvitaan oikeat työkalut, jotka voivat olla mekaanisia tai automatisoituja. Otamme huomioon valmistuksen ja työskentelyn kannalta olennaiset tekijät, ja suunnittelemme juuri haluttuun tehtävään soveltuvat erikoistyökalut. Näin työskentely on tehokasta, laadukasta ja turvallista.

 

Olemme ratkaisseet valmistuksen haasteita muun muassa seuraavanlaisissa kohteissa:

 • särmärin lävistävät ja muotoilevat työkalut
 • robottien tarttujat ja paikoitukseen liittyvät apulaitteet
 • kokoonpanotyökalut
 • jigit hitsaamiseen ja mittaamiseen
 • teränpitimet lastuaviin työkaluihin
 • kiinnipitimet.

Ohjaamosuunnittelu

Työkoneohjaamo on vaativa ympäristö, jonka suunnittelu vaatii oikean tekijän. Meillä on pitkä kokemus erilaisten työkoneiden ja traktoreiden ohjaamoiden suunnittelusta, ja autamme asiakkaitamme ohjaamosuunnittelussa vahvalla asiantuntijuudella.

 

Usein suunnittelun pohjana on muotoilijan tekemä konsepti, jonka tuotantoon vieminen vaatii erikoisosaamista teräsrakenteiden, erilaisten komponenttien ja muotoilua tukevien sisustusmateriaalien sekä lasituksen suunnittelusta. Ohjaamosuunnitteluun liittyy oleellisesti myös lujuustekninen suunnittelu ja tekninen laskenta sekä valmiin prototyypin testaus.

Konseptisuunnittelu

Mietitkö täysin uudenlaista konseptia tuotteellesi, laitteellesi tai kenties koko valmistusprosessille? Usein konsepti kirkastuu, kun siihen tuodaan ulkopuolista osaamista ja asiantuntemusta sekä useampia näkökulmia.

 

Ideoimme ja sparraamme kanssasi ideaa konseptista. Tuomme mukaan suunnitteluun kokemuksemme erilaisista rakenteista, komponenteista ja materiaaleista, sekä mekaniikkasuunnittelun ja automaatiosuunnittelun hyviksi havaituista käytännöistä. Yhdessä viemme toimivan ja toteutuskelpoisen konseptin käytäntöön ja tuotantoon.

Valmistusdokumentaatio

Valmistusdokumentaatio pitää sisällään kaiken tarvitsemasi ja yhdessä sovitun dokumentaation. Dokumentaatio toimitetaan tilaajan haluamassa laajuudessa ja CAD-formaatissa, 2D-geometriatiedostoina, pdf-dokumentteina tai lisenssivapaassa 3D-katseluformaatissa. Lisäksi sähköistämme vanhan dokumentoinnin, ja toteutamme valmistuspiirustukset valmiista suunnitelmista.

 

Käytössämme ovat seuraavat mekaniikkasuunnitteluohjelmistot:

 • Solid Works
 • Solid Edge
 • Inventor
 • Vertex G4.

Kiinnostuitko?

Kehitetään kilpailukykysi uudelle tasolle.

Referenssit

Asiakkaanamme on helppo olla,

sillä asiakas on meillä

aina ykkönen

Caplan Oy

Olemme automaation
ja mekaniikan asiantuntija
Seinäjoelta