Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikan suunnittelupalvelut

Mekaniikkasuunnittelu on laaja kokonaisuus, jonka palveluita tarjoamme useille eri teollisuuden aloille. Monipuolinen osaamisemme ja pitkäaikainen kokemus alalta auttavat saavuttamaan asetetut tavoitteet. Kanssamme tiedät kenen kanssa asioit ja yhteydenpito on helppoa. Työskentelemme joko itsenäisesti tai osana tiimiänne, aina yhteistyössä kanssanne.

 

“Tahdomme olla osaavin, luotettavin ja parhaiten toimintaanne tukeva yhteistyökumppani”.

 

Mekaniikkasuunnittelua toimitamme muun muassa seuraaviin ympäristöihin: elintarviketeollisuus, konepajat, kappaleenkäsittelyjärjestelmiä valmistavat yritykset, prosessiteollisuus, ajoneuvoteollisuus ja koneenrakennusteollisuus. Yhdessä muiden palveluidemme kanssa mekaniikkasuunnittelu muodostaa teknologisen kokonaisuuden, joka kattaa suunnitteluprojektin jokaisen vaiheen. Kun mekaniikkasuunnittelun rinnalle lisätään automaatiosuunnittelu, tekninen laskenta, projektin hoito ja IoT-palvelut saadaan koko työ ulkoistettua vaivattomasti. Joustava toimintatapamme mahdollistaa juuri tarpeenne ja resurssienne mukaisen palvelukokonaisuuden.

 

Näissä voimme olla avuksi:

Ohjaamosuunnittelu

Työkoneohjaamo on vaativa ympäristö, jonka suunnittelu vaatii oikean tekijän. Kokemuksemme erilaisten työkoneiden ja traktoreiden ohjaamoiden suunnittelusta auttaa saavuttamaan asetetut tavoitteet. Usein suunnittelun pohjana on muotoilijan tekemä konsepti, jonka tuotannollistaminen vaatii erikoisosaamista teräsrakenteiden, erilaisten komponenttien ja muotoilua tukevien sisustusmateriaalien sekä lasituksen suunnittelussa. Ohjaamosuunnitteluun liittyy oleellisesti lujuustekninen suunnittelu ja tekninen laskenta sekä valmiin prototyypin testaus.

Materiaalin siirtotekniikka

Jauhemaisten ja nestemäisten materiaalien siirto sekä varastointi on prosessiteollisuudessa merkittävä perustarve. Laitteet tai laitekokonaisuudet suunnitellaan täyttämään kohdekohtaiset vaatimukset tarvittavat standardit huomioiden. Suunnittelumme kattaa kaikki materiaalin siirron osa-alueet kapasiteetti- ja lujuuslaskennasta instrumentointiin ja automaatioon. Esimerkkejä suunnittelemistamme laitteista ovat:

 • ruuvi-, kola- ja hihnakuljettimet, elevaattorit
 • rumpuseulat
 • paineilmasiirtojärjestelmät
 • siilot varusteineen, kuten annostelijat, suodattimet, mittaus ja anturointi
 • nestesäiliöt
 • putkistot jauheille, nesteille ja kaasuille
 • laitteistojen teräsrakenteet, kannattimet ja hoitotasot.

Ohutlevysuunnittelu

Ohutlevysuunnittelu luo vaihtoehtoja rakenteiden ja kokoonpanon kannalta sekä mahdollistaa kustannussäästöjä kokonaiskustannuksissa korkean automaatioasteen muodossa. Caplanille ohutlevytekniikka on tärkeä osa-alue suunnitteluprojekteissa ja koko henkilöstömme onkin koulutettu hallitsemaan nykyaikaisen ohutlevyvalmistuksen mahdollisuudet. Valmistuksen mahdollisuuksia hyödyntäen  valmistettavalle kappaleelle saavutetaan halutut ominaisuudet:

 • oikeat liitosmenetelmät hallitsemalla hitsien määrä minimoidaan tai poistetaan kokonaan
 • mekaanisesti vaativissa kohteissa suunnittelemme optimoidun rakenteen ja todennamme kestävyyden laskentatyökalujemme avulla
 • tuotannon automatisointi määritetään suunnittelussa eräkoon ja ohutlevyosan ominaisuuksien mukaisesti. Eri leikkaus- ja muotoilumenetelmiä, taivutusautomaatteja ja robotteja sekä kappaleenkäsittelyjärjestelmiä hyödyntäen kappale valmistetaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti
 • valmistusmateriaalin valinta. Valitsemme alumiinit, ruostumattomat teräkset, erilaiset rakenneteräkset, erikoismetallit ja valmiiksi pintakäsitellyt levyt käyttökohteen mukaisesti.

Paineastiasuunnittelu

Meillä on pitkä kokemus paineastioiden suunnittelusta. Suunnittelemme ja laskemme painesäiliöt aina vaadittujen raja-arvojen ja standardien mukaisesti sekä teollisuuteen että liikkuvaan kuljetuskalustoon:

 • PED 2014/68/EC, EN13445
 • ASME VIII
 • SFS-EN 14025

 

Paineastia tai painelaite vaatii laskennan ja suunnittelun lisäksi laajan dokumentaation. Hallitsemme koko prosessin, pitäen sisällään:

 • laskenta
 • suunnittelu
 • vaatimustenmukaisuusvakuutukset, yleiskuvaus, vaara-analyysit, käyttöohjeet
 • dokumentaation keräys
 • PMA -analyysit
 • suunnitelmien tarkastuttaminen.

Valmistusdokumentaatio

Valmistusdokumentaatio pitää sisällään kaiken asiakkaamme tarvitseman ja yhdessä sovitun dokumentaation tekemisen. Dokumentaatio toimitetaan tilaajan haluamassa laajuudessa ja CAD-formaatissa, 2D-geometriatiedostoina, pdf-dokumentteina tai lisenssivapaassa 3D-katselu formaatissa. Voimme myös suorittaa vanhan dokumentoinnin sähköistyksen tai tehdä valmistuspiirustukset valmiista suunnitelmista.

 

Käytössämme ovat seuraavat mekaniikkasuunnitteluohjelmistot:

 • Solid Works
 • Solid Edge
 • Inventor
 • Vertex G4.

Työkalusuunnittelu

Valmistuksen avuksi tarvitaan oikeat työkalut, jotka voivat olla mekaanisia tai automatisoituja. Otamme huomioon valmistuksen sekä työskentelyn kannalta olennaiset tekijät ja suunnittelemme juuri haluttuun tehtävään soveltuvat erikoistyökalut, jotka tekevät työskentelystä tehokasta, laadukasta ja turvallista. Olemme auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan valmistuksen haasteita seuraavanlaisissa kohteissa:

 

 • särmärin lävistävät ja muotoilevat työkalut
 • robottien tarttujat ja paikoitukseen liittyvät apulaitteet
 • kokoonpanotyökalut
 • jigit hitsaamiseen ja mittaamiseen
 • teränpitimet lastuaviin työkaluihin
 • kiinnipitimet

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu suunnittelee ja laskee metalliset rakenteet lukuisiin kohteisiin. Suunnittelu tehdään konedirektiiviin 2006/42/EY, Eurocode eri osien tai esimerkiksi SFS-EN 50341 -mukaisesti. Suunnittelukohteiden kirjo on laaja ja suunnittelemiamme kohteita ovat muun muassa:

 

 • laiteasennusteräkset
 • jalustat
 • konerungot
 • laite- ja kojetilat
 • putki- ja kuljetinsillat
 • hoitotasot, portaikot ja kaiteet
 • sähkönjakeluverkkojen teräsrakenteet

Laitesuunnittelu

Koneiden ja laitteiden suunnittelussa suunnittelijamme ovat pätevöityneet haastavissa suunnitteluprojekteissa teollisuuden eri ympäristöissä. Näistä esimerkkeinä ajoneuvoteollisuus, paperiteollisuus, metalliteollisuus ja elintarviketeollisuus. Suunnittelutiimistämme löytyy osaaminen, tuli kyseeseen sitten modernisointi, uuden laitteen suunnittelu tai ylläpito. Myös laitesuunnittelussa palvelemme mekaniikassa sekä automaatiossa, joten kaikki palvelut löydät saman katon alta.

Tuotekehitys

Tuotteiden elinkaaren aikana tapahtuva kehitystyö ominaisuuksien parantamiseksi ja valmistuskustannusten pienentämiseksi. Liitymme järjestelmiinne ja toimintatapaanne saumattomasti varmistaen katkottoman tuotannon.

Tuotesuunnittelu

Uusia vaatimuksia vastaava tuote markkinoille hallitusti. Työtavat ja valmistusmenetelmät hallitsemalla haluttu lopputulos tärkeimmät kriteerit huomioiden.

Konseptisuunnittelu

Tuoteidean edelleen kehittely ja suunnittelun lähtökohtien määrittely konseptoimalla havainnollistaa erilaisten rakenne vaihtoehtojen ominaisuudet. Konseptoinnin pohjalta tehtävä katselmointi ohjaa painottamaan haluttuja ominaisuuksia ja ratkaisuja suunnittelussa, jolloin voidaan varmistua siitä, että lopputulos vastaa mahdollisimman hyvin odotuksia.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Caset

Asiakkaidemme

menestystarinoita

Palvelut

Automaation ja mekaniikan

huippuosaamista

suunnitteluun