Tekninen laskenta

Tekninen laskenta 

Testaamme, tutkimme ja kehitämme tuotettanne lujuuslaskennan ja analyysityökalujemme avulla. Virtuaaliset analyysit ovat edullinen tapa tuotteiden testaukseen ja optimointiin. Saavutettujen kustannussäästöjen ohella varmistutaan rakenteiden kestävyydestä ja turvallisuudesta. Tuotettava dokumentaatio on käytettävissä myös markkinoinnissa, tuotteiden tarkastuksissa ja sisäisessä oppimisessanne. Tekninen laskenta on osa teknologista palveluratkaisuamme, jonka voimme toimittaa teille joko itsenäisenä palveluna tai osana automaation ja mekaniikan suunnitteluprojekteja.

Lujuuslaskenta, FEM/FEA

Lujuuslaskentapalvelu kattaa kaikki suunnittelumme osa-alueet. Rakenneosat ja rakenteet laskemme kokemuksella ja laskennan raportoinnin laajuus määritetään laskettavan kohteen, standardien tai teidän tarpeenne perusteella. Analyysimme käsittävät muunmuassa seuraavat osa-alueet:

  • jännitys
  • muodonmuutokset
  • ominaistaajuus
  • väsyminen

Lujuuslaskenta ja FEM -elementtimenetelmä soveltuvat käyettäväksi laajasti kaikkialla teollisuudessa. Asikkaamme ovat hyötyneet palvelustamme säästämällä kustannuksia ja pienentämällä liiketoiminnallisia riskejä oikein materiaalivalinnoin ja ainevahvuuksia optimoimalla sekä tuotteiden rakenteita kehittämällä. Tyypillisiä esimerkkejä lujuuslaskentamme tehtävistä ovat:

  • sähkönjakeluvarkkojen teräsrakenteet ja pylväät
  • laitteiden osat ja mekaniikat
  • palkit ja profiilit
  • konerungot
  • laitteiden asennusteräkset
  • hoitotasot, kaiteet ja portaikot.

Paineastialaskenta, säiliöt ja siilot

Laskemme teräksiset, ruostumattomat ja alumiiniset säiliöt ja siilot nesteille, kaasuille ja kiinteille aineille standardien mukaisesti. Laskelmissa huomioidaan kohdekohtaisesti myös ulkoiset voimat, kuten tuuli ja maanjäristykset sekä varusteiden aiheuttamat kuormitukset. Käytössämme on Intergraphin Visual Vessel Design -ohjelmisto, jonka avulla vaativatkin laskenta tarpeet pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti.

Mekaniikkatarkastelut

Mekaniikkatarkasteluilla voidaan tarkastaa laitteiston vaatima tilantarve ja liikeradat. Tällöin voidaan varmistua järjestelmän toimivuudesta ja soveltuvuudesta jo ennen valmistusta. Mekanismien toimivuutta voidaan esittää kuvina ja videoina, joita voidaan käyttää myös myynnin ja koulutuksen tukena.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Caset

Asiakkaidemme

menestystarinoita

Palvelut

Automaation ja mekaniikan

huippuosaamista

suunnitteluun